Materialer til røgfrie udearealer, hvor børn og unge færdes

KL har udgivet inspirationskataloget Røgfri udearealer, der er en opfordring til kommunerne om at etablere røgfri uderum forskellige steder i byrummet. Det handler om røgfri udearealer på legepladser, foran idrætshaller, ved havnebassiner, foran ungdomsuddannelser, stadions, busstoppesteder og andre steder, hvor børn og unge færdes.

Som tillæg til inspirationskataloget har Røgfri Fremtid udviklet en pakke med skabeloner til skilte og kampagneplakater, som partnere i Røgfri Fremtid kan rekvirere kvit og frit. Hent alle skilte og plakater her.

Hent ligeledes designmanualen, hvor I finder information om indholdet i pakken samt gode råd og vejledning til, hvordan der kan redigeres i
skabelonerne, så skilte og kampagneplakater passer ind hos jer her.

Skilte

Skiltene er tænkt som permanente skilte, der kan hænges op ved legepladser, idrætshaller, stadions m.m.

Plakater

Kampagneplakaterne kan løbende opsættes i gadeskilte – eksempelvis forud for indførsel af røgfri udeareal og ad hoc ved røgfri udendørs arrangementer.