Partnere i Røgfri Fremtid

3F
Act-on-it
ALDI
Ann-Karina v. Siffeline ApS
Apotekerforeningen
Astma-Allergi Danmark
Buus & Co.
Børnerådet
Børns Vilkår
Chris MacDonald, Just Human
Cloetta Danmark
Coop
Dansk Byggeri
Dansk Live
Danske Fysioterapeuter
Dansk Selskab for Folkesundhed
Dansk Sygeplejeråd
Danske Multidisciplinære Cancer Grupper
Danske Regioner
Dansk Tandplejeforening
Danish Comprehensive Cancer Center
Det Danske Spejderkorps
Diabetesforeningen
DGI
DIF
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
Forskningscenter for Forebyggelse & Sundhed
Gigtforeningen

Grønland
Headspace Danmark
HelpWater
Hjerteforeningen
Kommunernes Landsforening 
Kræftens Bekæmpelse
Lidl
Lungeforeningen
Lægeforeningen
Lægevidenskabelige Selskaber
Pfizer
Quantic
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram 
Roskilde Festival
Rygestopbasen
Salling Group
Skole & Forældre
Skolelederforeningen
Statens Institut for Folkesundhed
Steno Diabetes Center Copenhagen
Strøm Festival
Sund By Netværket
Sundheds- og Ældreministeriet
Sundhedsstyrelsen
Tandlægeforeningen
TrygFonden
Vidensråd for Forebyggelse

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden er ikke alene om Røgfri Fremtid. Det er et fælles projekt, der involverer mange forskellige partnere med ét fælles kendetegn: Vi tror på den samme vision om en røgfri fremtid.

Hent en liste over partnere i Røgfri Fremtid her.

Søg efter hvordan partnere er fordelt på kommuner m.m. her.

 

Bliv partner i Røgfri Fremtid

Vil du være med til at gøre Danmark røgfrit? Så kontakt os på partner@roegfrifremtid.dk

Som partner er du en del af Røgfri Fremtids DNA. Du kan sætte de rammer, du mener, forebygger rygestart. Du kan fremme røgfrie miljøer, der kan få flere til at lykkes med at holde op med at ryge. Du kan inspirere til et liv uden tobak.

Kontakt partnere

En lang række organisationer, kommuner, uddannelser og virksomheder har valgt at være partnere i Røgfri Fremtid. Til fælles har de ønsket om, at ingen børn og unge begynder at ryge.

Find partner i Røgfri Fremtid med kontaktoplysninger her

Forstør og download billedet med partnerlogoer her

Inspiration

Find inspiration her

Partnere i Røgfri Fremtid

Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. Derfor har Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden etableret partnerskabet Røgfri Fremtid, som arbejder for, at vi kan se de første røgfri generationer vokse op. Partnerskabet vokser, og flere partnere kommer løbende til.

Hvem kan blive partner?

Alle, der ønsker at arbejde for visionen om et røgfrit Danmark kan blive partnere. Eksempelvis virksomheder, skoler, kommuner, organisationer og foreninger. 

Hvad forpligter man sig til som partner?

Partnere skriver under på at ville støtte visionen om en røgfri fremtid og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber:

• Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
• Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv. 
• Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Der er ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen. Se partnerskabserklæringen her.

Hvad får man som partner?

Målet for partnerskabet Røgfri Fremtid er vidensopbygning, netværksdannelse og samskabelse om det fælles mål. 

Nyeste viden
Røgfri Fremtid ønsker at inspirere med nyeste viden, best practice, cases og resultater. Partnere bliver inviteret til workshops, seminarer og konferencer med førende kapaciteter på området. Envidere får partnere inspiration fra konkrete erfaringer. 

Netværk og nye relationer
Omdrejningspunktet for partnerskabet er et stort netværk med andre, der arbejder med tobak. Der er mulighed for at hente inspiration fra dem, der ligner en selv, og fra dem, der arbejder helt anderledes med tobaksforebyggelse. 

Branding
Partnere modtager både logo, infografikker og teksteksempler, der kan bruges på egne platforme. Røgfri Fremtid formidler gerne partnernes initiativer, events og tiltag, ligesom partnere har mulighed for at være medafsendere på analyser og initiativer.