• Kerteminde kommune – en sund kommune, hvor sunde valg og fællesskaber er tilgængelig for alle.

  Kerteminde Kommune
 • ”Min bemærkning til alle elever med en røgfri aftale er, at ’I har givet jer selv den bedste præmie – nemlig at I ikke er begyndt at ryge’ ”

  Kristian Pedersen, Skoleleder på Mølholm Skole
 • Børnerådet er en del af Røgfri Fremtid, fordi vi ønsker den bedst mulige sundhed, trivsel og fremtid for alle børn og unge i Danmark. Og det får de ikke med rygning som følgesvend. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at forebygge, at børn og unge begynder at ryge, og for at hjælpe dem, der allerede ryger.

  Per Larsen, formand for Børnerådet
 • Det er vigtigt for Strøm som musikorganisation at tage stilling til, hvor sponsoraterne kommer fra og ikke med lukkede øjne tage blindt imod alle økonomiske bidrag. Strøm er en non-profit forening, der blandt andet underviser børn og unge, og det arbejde er for os svært at forene med en samarbejdsaftale med tobaksindustrien.

  Frederik Birket-Smith, direktør i Strøm
 • Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram støtter Røgfri Fremtid, fordi det vil bidrage til et sundere Danmark med mindre sygdom som følge af tobaksrøg.

 • De samfundsmæssige og menneskelige omkostninger ved rygning er fortsat alt for store. Derfor må vi i fællesskab styrke indsatsen for en Røgfri Fremtid.

  Åse Kubel Høeg, udvalgsformanden i Social og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune
 • I Billund Kommune er vi hjemsted for Børnenes Hovedstad og har et helt særlig fokus på børn. Vi tilslutter os partnerskabet Røgfri Fremtid med ambitioner om at gøre en forskel og sikre at børn og voksne i vores kommune får mulighed for en sund fremtid uden røg.

  Ib Kristensen, borgmester i Billund Kommune
 • En røgfri fremtid vil spare tusinder af fremtidens danskere for sygdom og lidelse, og være den mest effektive måde at udligne social ulighed i sundhed på. Politikerne må finde modet til at handle

  Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
 • Odense Kommunes byråd har besluttet, at Odense skal være røgfri i 2030 med en røgfri generation i 2025. Dette flugter med visionen i Røgfri Fremtid, og det er derfor helt naturligt for os, at indgå et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse, fordi vi herigennem kan nå vores fælles ambition om at nedbringe rygning både i Danmark og i Odense.

  Gitte Østergaard, adm. Direktør, Odense Kommune
 • ”I Skive Kommune er vi ambitiøse – og bakker op røgfri generation i 2030. Det gør vi, fordi vi tager tobakkens helbredsskadelige virkninger alvorligt. Vi ved fra alle de borgere, der hvert år deltager i vores rygestopkurser, at det er svært at stoppe med at ryge – og derfor vil det være et oplagt og ideelt mål, at man slet ikke begynder. Det er en ambitiøs målsætning, hvor der er brug for at vi alle, små som store, står sammen og tager vores del af ansvaret og opgaven - så de kommende generationer i Skive Kommune får mulighed for en sundere fremtid”

  Louise Gravers Andersen, sundhedskonsulent i Skive Kommune
 • Det giver ikke mening at der hver dag er 40 unge mennesker, som begynder at ryge!! Derfor bakker vi, i Rebild Kommune, op om Røgfri Fremtid. Vi tager et ansvar i forhold til at forebygge at de unge starter med at ryge – samtidig med at vi hjælper de unge, som allerede er startet. Pr. 01.01.19 har vi indført røgfri arbejdstid og røgfri matrikel – vi vil skabe det gode forbilleder for vores børn og unge.

  Rebild Kommune
 • I regionerne støtter vi op om en røgfri fremtid i 2030, fordi vi ser med alvor på, at rygning er dræber nummer et i Danmark. Effektiv forebyggelse kræver fælles mål. Vi er derfor glade for, at flere vigtige parter vil støtte op om,  at flere kan leve et liv uden sygdom og begrænsninger i hverdagen. Regionerne er klar til at bidrage til at indfri det fælles mål.

  Bent Hansen, formand for Danske Regioner
 • Alle ved, at rygning er med til at give følgesygdomme og tabte leveår. Det er vigtig, at vi som kommune tager ansvar og skaber mulighed for, at børn og unge kan vokse op uden røg. Sammen skaber vi sundhed - sammen skaber vi det gode liv. Lad os skabe en røgfri fremtid for alle vores borgere i 2030.

  Jan Andersen, Formand for Udvalget for Sundhed og Omsorg, Mariagerfjord Kommune
 • For at ingen børn og unge skal starte med at ryge, giver det god mening at samle kræfterne på tværs. Derfor støtter Region Midtjylland  op om Røgfri Fremtid. I Region Midtjylland arbejder vi for, at alle borgere skal have så mange sunde leveår som muligt. Derfor samarbejder vi med kommunerne om, at alle borgere, der er motiverede for det, kommer i rygestop-tilbud i kommunerne.

  Anders Kühanu, regionsrådsformand
 • Sammen har vi et ansvar for at sikre børn og unges ret til at vokse op uden røg. Som partner i Røgfri Fremtid kan vi være med til at skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får mulighed for at skabe sig et sundt og godt liv.

  Borgmester Jacob Bjerregaard
 • Vi ønsker en røgfri fremtid. Røgfrihed bør omfatte alle typer røg og tobak, herunder også snus, og der bør være fokus på, at rolle modeller ikke benytter tobaksprodukter. Her tænkes særligt på børneinstitutioner , skoler og instruktører i fritidslivet

  Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Nyborg Kommune bakker op om Røgfri Fremtid, fordi det sunde valg skal være det lette valg. Sunde vaner grundlægges tidligt, og det er derfor vigtigt, at vi står sammen om en tidlig forebyggende indsats, så både børn, unge og voksne går en røgfri fremtid i møde.

  Jan Reimer Christiansen, udvalgsformand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
 • I Nordfyns Kommune har vi en vision om, at alle vores borgere skal have et sundt og aktivt liv. Som kommune skaber vi rammerne. Det skal være let for vores borgere at træffe det sunde valg. Derfor er det helt naturligt for os at blive en del af partnerskabet Røgfri Fremtid, og herunder indføre røgfri skole og arbejdsplads. Vi prioriterer nemlig sundhed og forebyggelse højt for såvel børn som voksne.

  Morten Andersen, borgmester
 • Røgfri Fremtid er et visionært partnerskab, som samler organisationer, der vil kæmpe for røgfrihed hos børn og unge. Lungerne er først fuldt udviklede i 25-årsalderen, og rygning kan give permanente skader på lungerne. Derfor er det Lungeforeningens store håb, at vi nu sammen med andre i partnerskabet kan trække udviklingen i den rigtige retning.

  Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen
 • Aabenraa Kommune er glade for initiativet fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden omkring en Røgfri Fremtid, hvor kommende generationer har de bedst mulige forud­sætninger for at vælge et røgfrit liv, og ikke udsættes for uønsket tobaksrøg.

 • Ingen kan være uenige i at ingen børn skal lære at ryge! Det vil vi gerne støtte op om.

  Herning Kommune
 • Region Sjælland har besluttet at lave en målrettet forebyggelsesstrategi, og partnerskabet om en røgfri fremtid er del af det. Samtidig er Region Sjælland gået foran som organisation og har for længst forbudt rygning på alle sine matrikler.

  Per Nørhave, formand for Udvalget for Sundhed for alle
 • Forestil dig en verden uden røg. Det ville betyde, at ingen danskere skulle risikere dødsfald og sygelighed på grund af tobak. Derfor sætter Vidensråd for Forebyggelse fokus på tobakkens skadelige effekter og på rygeforebyggende indsatser. Og derfor bakker vi op om Røgfri Fremtid og en fælles indsats for at slukke røgen.

  Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse
 • Diabetes og rygning er en farlig kombination, fordi diabetes – uanset type – i sig selv øger risikoen for blodpropper og åreforkalknings-sygdomme. Ryger man samtidig med, at man har diabetes, stiger risikoen for blodpropper i hjerte og hjerne yderligere. Derfor giver det mere end god menig for Diabetesforeningen at være med til at forebygge, at børn og unge begynder at ryge.

  Henrik Nedergaard, administrerende direktør i Diabetesforeningen
 • Børn og unge skal ikke ryge. En røgfri generation i 2030 er en samfundsopgave, som vi kun kan løse i fællesskab. Derfor har jeg tilsluttet mig partnerskabet om en røgfri fremtid.

  Ellen Trane Nørby, Sundhedsminister
 • I København har vi gennem flere år arbejdet målrettet for at fremme røgfrihed. Vi har en vision om et Røgfrit København 2025 med en klar målsætning om, at vores hovedstad skal være en sund og grøn metropol, hvor børn og voksne kan færdes uden at blive generet af tobaksrøg, hvor nye generationer ikke begynder at ryge, og hvor rygere kan få hjælp og støtte til at blive røgfrie. Vi har erfaringer og viden i forhold til at arbejde med at forebygge og mindske rygning på bl.a. skoler, ungdomsuddannelser, fritidsarenaer, arbejdspladser og i byrummet. Dem vil vi gerne byde ind med og dele med andre i partnerskabet for en Røgfri Fremtid.

  Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune
 • I Thisted Kommune mener vi, at børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og som politikere har vi medansvaret for, at det bliver muligt. Vi vil derfor også arbejde for, at skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv. Vi vil derfor også sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

  Ida Pedersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget
 • Røgfri Fremtid handler om at sikre vores børn og unge mulighed for at leve et liv uden røg. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt melder sig på banen. Vi har også en pligt til at gøre, hvad vi kan.

  Stephanie Lohse, regionrådsformand i Region Syddanmark
 • Vi er partnere i Røgfri Fremtid, fordi vi har et mål om at blive en røgfri kommune. Det kræver et stort engagement – ikke bare fra Randers Kommune, men også fra foreninger, organisationer og borgere. Samarbejdet med Røgfri Fremtid kan være med til at gøre visionen til virkelighed.

  Lene Jensen, sundhedschef i Randers Kommune
 • Vores Ikast bakker op Røgfri Fremtid, da vi ved, at tobaksrygning har stor negativ indflydelse på vores sundhed og øger risikoen for udvikling af en lang række sygdomme. Det er vigtigt at forebygge tidligt i livet, så selskabsrygning ikke udvikler sig til afhængighed. Vi skal støtte alle, der ønsker at stoppe med at ryge, og give dem en sundere fremtid

 • Flere og flere unge starter et liv med rygning i gymnasiet. Forskningen viser at forebyggelse virker. På Viby Gymnasium skal 1g’erne ikke lære at ryge. Ambitionen om en røgfri fremtid bakker vi op ved at skabe frikvartersaktiviteter der er sjovere end at ryge

 • Rygning og astma er en farlig cocktail – ikke mindst for vores børn og unge. Derfor bakker Astma-Allergi Danmark selvfølgelig op om Røgfri Fremtid.

  Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark
 • I foreningsidrætten vil vi gerne slå et slag for at dit barn kan træne i et røgfrit miljø. I foreningen er fællesskabet stærkt. Derfor håber vi, at holdkammeraten, træneren eller andre rollemodeller vil tage ansvar og vise at idræt og rygning ikke hænger sammen.

  Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.
 • Slagelse Kommune er en del af Røgfri Fremtid, fordi vi gerne vil understøtte visionen om, at ingen børn og unge starter med at ryge.

 • Med forebyggelse og fremme af sundhed som kernen i tandplejernes fagområde er det oplagt og naturligt, at Danske Tandplejere indgår som partner i Røgfri Fremtid.

  Rygning har en altafgørende betydning for den enkeltes sundhed igennem hele livet, og i vores daglige arbejde konfronteres vi med de skader og sygdomme, som rygning påfører mundhule og tænder. Som tandplejere understøtter vi, at børn og unge ikke starter med at ryge samtidig med, at vi arbejder aktivt for at hjælpe og motivere til rygestop.

  Elisabeth Gregersen, formand i Danske Tandplejere
 • Kolding Kommune støtter Røgfri Fremtid, fordi vi ønsker at designe muligheder for et bedre liv. Alle, der ønsker at blive røgfri, skal opleve at få den nødvendige hjælp og opbakning – og som kommune ønsker vi at forebygge, at børn og unge får rygevaner, som senere i livet kan spænde ben for det gode liv

  Kolding Kommune
 • Silkeborg Kommune bakker op om Røgfri Fremtid, fordi vi ønsker at støtte vores børn og unge til et røgfrit liv. Ingen kan være uenige i, at børn og unge fortjener en røgfri fremtid - og vi vil gerne støtte alle, der ønsker et liv uden røg.

  Steen Vindum, borgmester Silkeborg Kommune
 • Gigtforeningen bakker op om Røgfri Fremtid. Rygning har betydning for en række gigtsygdomme ved bl.a. at øge risikoen for at udvikle leddegigt. Dertil kommer, at flere gigtsygdomme øger risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, hvilket rygning i sig selv er en velkendt risikofaktor for. Gigtforeningen vil derfor gerne bidrage til at sikre en røgfri fremtid.

  Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen
 • Rygning er en af de allerstørste trusler mod vores sundhed. Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og med partnerskabet Røgfri Fremtid er vi med til at tage et ansvar for, at børn og unge ikke begynder at ryge.

 • Vi synes det er et fantastisk godt projekt som vi meget gerne vil støtte, og ligeledes være med til at sprede budskabet om en røgfri fremtid. Alt for mange unge starter stadig med at ryge i en tid, hvor vi alle ved hvor farligt det er, og kan vi i Herning-Ikast Håndbold hjælpe med at få de unge mennesker til at tænke sig om en ekstra gang inden de begynder at ryge - så vil vi være glade.

 • Rygning er årsag til alt for mange borgeres sygdom og for tidlige død. Derfor bakker Holbæk Kommune op om Røgfri Fremtid. I Holbæk Kommune vil vi have sunde rammer, der er med til at forebygge, at børn og unge begynder at ryge. Desuden støtter vi op omkring, at flere voksne lægger cigaretterne på hylden, og at færrest mulige udsættes for passiv rygning. Derfor arbejder vi på at indføre røgfri skoletid på kommunens folkeskoler, ligesom vi har haft røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser siden 2014. Dermed er vi med til at skabe rammerne for en røgfri fremtid for mange af vores borgere. 

  Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune
 • Hvert år dør 13.600 danskere  af rygning. Vi kan ikke være bekendt, at børn og unge begynder at ryge, når vi kan gøre noget. Det kræver en fælles indsats. Derfor bakker Sundhedsstyrelsen op om Røgfri Fremtid.

  Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen
 • Middelfart Produktionsskole er med i Røgfri Fremtid, fordi vi ser det som en af vores fremmeste opgaver at tage ansvar for, at færre unge i vores målgruppe begynder at ryge.

  Julie Krarup, forstander på Middelfart Produktionsskole
 • KL bakker op om Røgfri Fremtid, fordi alle, der ønsker at blive røgfri, skal opleve, at omgivelserne støtter op om den beslutning. Det gælder især de unge, hvor vi helt skal undgå, at den unge festryger bliver dagligryger senere i livet. Som kommuner er vi i kontakt med borgerne gennem hele livet og især i ungdomsårene, og vi spiller derfor en væsentlig rolle i at forebygge lysten til at begynde at ryge. Det er afgørende, at vi støtter de mennesker, der ønsker at holde op med at ryge, og øger muligheden for flere gode leveår for dem.

  Thomas Adelskov, formand for KL's social- og sundhedsudvalg
 • Det er naturligt for os at indgå i et partnerskab i Røgfri fremtid og understøtte visionen om, at unge slet ikke begynder at ryge. Som WHO Collaborating Center arbejder vi med at reducere rygning og rygningens skader. Vi støtter op om indsatsen med WHO Framework Convention on Tobacco Control, som Danmark underskrev i juni 2003, hvor unges rygning bl.a. er i fokus.

  Hanne Tønnesen, professor og centerdirektør for WHO-CC
 • Esbjerg Kommune er partner i Røgfri Fremtid, fordi vi deler visionen om en røgfri fremtid. Vi tror på, at børn og unge er en af de vigtigste målgrupper for at nå i mål, og vi håber derfor, at partnerskabet kan være med til, at færre børn og unge begynder at ryge også i Esbjerg Kommune.

  Esbjerg Kommune
 • Vær venlig mod dig selv. Du er trods alt den eneste af din slags. Stop rygning. Det er trods alt en af de ting du selv er herre over.

 • Samlet set dør 13.600 danskere hvert år på grund af skadevirkninger af tobak. Det er dødsfald, som kan forebygges.
  Vi har set, at den rigtige udvikling ikke kommer af sig selv, da flere unge begynder at ryge.
  Med ambitionen om en røgfri generation i 2030 er regeringen på helt rette vej, og med Røgfri Fremtid håber vi at kunne bidrage til at forfølge dette mål.

  Michael Borre, formand for DMCG
 • Rygning er skyld i mange sygdomme og dødsfald hvert eneste år og er medvirkende til social ulighed i sundhed. Også tænder og mund påvirkes af rygning - man har fx større risiko for at få mundhulecancer og parodontitis, hvis man ryger. Det kræver en fælles indsats, hvis vi skal opnå et røgfrit Danmark. Derfor bakker Tandlægeforeningen op om Røgfri Fremtid.

  Freddie Sloth-Lisbjerg, formand i Tandlægeforeningen
 • Middelfart Kommune bakker op om Røgfri Fremtid, fordi vi gerne vil understøtte visionen om, at ingen børn og unge starter med at ryge. Vi har i forvejen indført røgfri arbejdstid for vores ansatte, og ser partnerskabet som en naturlig del af vores fremadrettede arbejde frem mod en røgfri fremtid.

  Rikke Rytter Lindegaard, sundhedschef i Middelfart Kommune
 • Struer Kommune er partner i Røgfri Fremtid og støtter visionen om de første røgfri generationer i 2030. Vi ønsker, at vores børn og unge går en røgfri fremtid i møde og arbejder for at give dem rammer i hverdagen, hvor det er nemmere som barn og ung at sige nej til tobak

  Centerchef for Sundhed og Omsorg, Lars Olesen
 • For ALDI Danmark er det helt naturligt at bakke op om Røgfri Fremtid. Som forhandlere af tobak har vi et ansvar over for vores kunder, og vi skal være med til, sammen med resten af den danske detailhandel, at påvirke ID-kulturen i Danmark, således at ingen under 18 kan købe tobaksvarer i detailhandlen i Danmark.  Derudover har vi, som virksomhed, et ansvar for vores elever, og vi vil arbejde for, at de ikke begynder at ryge og hjælpe dem, der gerne vil holde op. Vi tror på, at sammen med de øvrige medlemmer i partnerskabet, kan vi yde et bidrag til indfrielsen af målsætningen om en røgfri generation i 2030.

 • På Social- og Sundhedsskolen SOSU C er elevernes sundhed i fokus. Vi arbejder på at sikre, at alle vores unge går en røgfri fremtid i møde - blandt andet ved at fjerne rygning helt fra skolens område. Rygning og skolegang skal ikke længere være synonyme med hinanden.

  Gitte Brodersen, uddannelseschef på SOSU C i Brøndby
 • Som almennyttig festival er det Roskilde Festivals formål at understøtte børn og unge og give dem de bedste muligheder i livet. Det gør vi på mange måder, via donationer, Roskilde Festivals program, ved at være platform for viden, og gennem partnerskaber. Vores partnerskab i Røgfri Fremtid ligger i naturlig forlængelse af dette. Med den profil vi har som festival og med de unge deltagere, der er på festivalen, håber vi, at vi gennem partnerskabet kan bidrage med fornyet viden om, hvordan vi forebygger rygestart blandt unge.  

  Signe Lopdrup, adm. direktør, Roskilde Festival
 • Når vi ved, at rygning er den risikofaktor, som koster flest liv, er vi forpligtede til at tage ansvar. Lyngby-Taarbæk Kommune støtter Røgfri Fremtid, og vi har en politisk vedtaget sundhedsstrategi, som skal sikre, at børn og unge kan færdes i et røgfrit miljø, mens de er i kommunens varetægt. Det gør vi blandt andet ved at overholde den nationale lovgivning om rygeforbud både indenfor og udenfor offentlige bygninger, hvor børn og unge færdes samt ved at indføre røgfri skoletid for alle inden udgangen af 2019

  Lyngby-Taarbæk Kommune
 • På NNY - Danmarks første efterskole for iværksætteri - introduceres de unge til fremtidens kompetencer Mediedesign, Business og Tech. En fremtid, hvor kompetencerne i samspil med mental og fysisk sundhed skal opleves som et positivt tilvalg i ønsket om at skabe værdi for sig selv, andre og samfundet. På NNY arbejder vi med fremtiden og udvikling. Rygning tilhører fortiden og afvikling. Vi bakker naturligvis fuldt op omkring en røgfri ungdom.

  Jane Holstein, skoleleder
 • Rygning er en af de største sundhedsmæssige udfordringer vi har. Derfor er det utroligt vigtigt at arbejde med at forebygge, at børn og unge begynder at ryge, og det er naturligt for os at støtte Kræftens Bekæmpelses kampagne om Røgfri Fremtid. Vi har i 2016 indført røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser, og kan dermed også medvirke som rollemodeller for vores børn og unge i Odder Kommune.

  Henning Haahr, kommunaldirektør i Odder Kommune
 • Varde Kommune er en del af Røgfri Fremtid. Det skylder vi vores børn og unge - det er deres fremtid, der gælder. 

 • Vi ved, at de fleste rygere er startet med at ryge, inden de fyldte 18 år. Vi ved også, at hovedparten af dem ender med at fortryde, at de begyndte. Derfor giver det god mening, at vi sammen med Røgfri Fremtid arbejder for at skabe et liv uden røg for alle.

  Nils Borring, borgmester i Favrskov Kommune
 • Vi ved, at rygning er en af de helt store syndere, når det gælder sundhed. Derfor giver det rigtig god mening, at vi forpligter os på at arbejde for at skabe en fremtid, hvor flere børn og unge får mulighed for at skabe sig et sundt og godt liv. Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og nu tager vi ansvar for, at det bliver muligt.

  Irene Holk Lund, formand for Sundhedsudvalget i Tønder Kommune
 • Rygning er den faktor, som er skyld i flest tilfælde af kræft. Derfor støtter DCCC Røgfri Fremtid og ambitionen om en røgfri generation i 2030.

 • Som selvstændig rygestoprådgiver støtter jeg Røgfri Fremtid, fordi jeg i mit arbejde oplever at børn og unge har brug for hjælp, tydelige rammer og oplysning. Tobak er ikke vejen til et liv med et godt helbred -det er et fælles ansvar.

  Rikke Højland, sundhedsfaglig rådgivning
 • Sundhed og Omsorg i Norddjurs Kommune bakker op om Røgfri Fremtid, fordi vi har en vision om at blive en røgfri kommune. Vi tror på, at børn og unge er en vigtig målgruppe at påvirke – og én af brikkerne i det store puslespil – for at nå visionen. Vi vil derfor med glæde indgå i et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse med en fælles ambition om at nedbringe rygning.

  Søs Fuglsang
 • Tobak er den vigtigste forebyggelige årsag til sygdom og tabte leveår. Og evidensen viser, at forebyggelse virker. Derfor har vi en etisk forpligtelse over for kommende generationer.

  Lægevidenskabelige selskaber
 • Quantic har i slutningen af 2017 stået bag en samlet rygestopkampagne for 3 kommuner, og i den forbindelse stiftet dybdegående kendskab til hvad rygning gør ved kroppen. 

  Derfor støtter vi op om Røgfri Fremtid med et ønske om at den kommende generation bliver røgfri. Børn og unge skal fastholdes i, at der absolut intet positivt er forbundet med at ryge, og at rygning giver et dårligere liv.

  Vi støtter op om et godt og røgfrit liv for hele danmarks befolkning.

  Morten Buus
 • Fanø Kommune bakker op om Røgfri Fremtid, fordi børn og unge skal have mulighed for at leve et liv uden røg. På Fanø skal alle opleve, at det er let og naturligt at leve et sundt liv.

  Byrådet, Fanø Kommune
 • Ud over at rygningen øger risikoen markant for at udvikle type 2-diabetes, gambler personer med diabetes med deres helbred og løber en særlig stor risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom, hvis de ryger. Derfor støtter vi op om en kampagne med en vision, vi deler; nemlig at børn og unge får et liv uden røg

  Allan Flyvbjerg, direktør
 • Der var engang, hvor tobaksfadet flittigt gik rundt til enhver fest. Vi er kommet langt. Og hvis vi løfter i flok, kan vi tage det sidste ryk mod en røgfri fremtid, hvor børn er beskyttet mod røg, og tobak er ikke længere årsag til alt for tidlige dødsfald

  Peder Hummelmose, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
 • Sundhedsplejersker arbejder for en Røgfri Fremtid for alle børn og unge gennem forebyggelse og sundhedsfremme i skoler og hjemme hos familierne. Vi formidler viden så unge kan træffe det sunde valg.

  Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
 • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg. Det handler om både om, at de voksne omkring børnene ikke ryger i deres nærhed, og at de unge ikke i deres dagligdag har mulighed for at ryge. Med partnerskabsaftalen siger vi ja til at påtage os et ansvar for, at børn og unge ikke begynder at ryge.

  Borgmester Dorte Meldgaard
 • For BSV er et partnerskab med Kræftens bekæmpelse helt naturligt, da vi som eliteklub ønsker at være et godt forbillede og spillerne gode rollemodeller for børn og unge mennesker i Danmark.

  Bjerringbro Silkeborg Elite Håndbold
 • ”Som de første dagligvarekæder i Danmark gemmer Netto, føtex og Bilka cigaretterne væk. Som landets største detailhandelsvirksomhed har vi et ansvar for at gå forrest. Vi kan gøre en reel forskel for de næste generationer ved at sætte fokus på rygning og gøre det mindre attraktivt at begynde at ryge. Danmark skal nå i mål med en røgfri generation i 2030.”

  Per Bank, administrerende direktør i Salling Group, der bl.a. har kæderne Netto, Bilka og føtex.
 • Tallene i kommunens sundhedsprofil viser, at der sker en stigning i antallet af unge, som begynder at ryge. På den baggrund vil vi i de kommende år sætte øget fokus på, hvordan vores indsats skaber bedst mulig effekt – fra forebyggelse til behandling. Derfor har vi nu besluttet at indgå i et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden om Røgfri Fremtid 2030

  Børge Koch, Formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Haderslev Kommune
 • Skolelederforeningen støtter op om indsatsen ’Røgfri Fremtid’, da skolen spiller en vigtig rolle i at forebygge rygning blandt børnene og de unge.

  Claus Hjortdal, formand
 • Rygning og idræt hænger dårligt sammen, og kan vi give børn og unge et fritidstilbud og nogle rammer, hvor der ses ned på rygning, vil vi være glade - Det går ikke op i røg i Silkeborg-Voel

 • Dansk Sygeplejeråd bakker op om Røgfri Fremtid, fordi tobaksrygning er skadeligt, det ikke blot øger risikoen for udvikling af en lang række sygdomme, det er også medvirkende til en dårligere heling efter behandlinger. Derfor er det vigtigt at forebygge, at især unge påbegynder rygning.

  Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd
 • Vi er stolte over, at vi kan samarbejde om en så vigtig indsats, for det er væsentligt, at vi får flere unge til at sige nej tak til rygning og brug af tobak. Det er jo et faktum, at der ofte følger sygdom og dårligt helbred med rygning. Vi bliver nødt til at gøre en indsats for at lære de unge, at der simpelt hen ikke er nogen gode grunde til at fylde kroppen med røg og nikotin.

  Borgmestrene fra Vestegnen og Sydamager
 • 9 ud af 10 rygere fortryder at de begyndte at ryge. Ballerup Kommune arbejder for en røgfri ungdom – og et røgfrit liv for alle, der ønsker det.

  Ballerup Kommune
 • Idræt og rygning er et dårligt match. Børn og unge skal ikke udsættes for passiv rygning i deres idrætsforening og forældrene skal være trygge ved, at deres børn færdes i et røgfrit miljø. Derfor støtter vi budskaberne i Røgfri Fremtid.

  Morten Mølholm, adm. direktør i DIF
 • Personerne bag Buus & Co. har indgående erfaring med rygestopkampagner, og i forbindelse med kampagner opnået dybdegående kendskab til hvad rygning gør ved kroppen. 

  Derfor støtter vi op om Røgfri Fremtid med et ønske om at den kommende generation bliver røgfri. Børn og unge skal fastholdes i, at der absolut intet positivt er forbundet med at ryge, og at rygning giver et dårligere liv.

  Vi støtter op om et godt og røgfrit liv for hele danmarks befolkning. 

 • Knap 80 pct. af danskerne mener, at børn og unge ikke skal begynde at ryge. Det bakker vi I Coop også op om. Derfor har vi i forbindelse med vores sundhedsstrategi ”pas dig selv”, som blev lanceret i januar 2017, bl.a. lovet at gøre en indsats  på dette område. Mens en samlet detailhandel skal blive meget bedre til at overholde aldersgrænserne for salg af tobak, og konsekvent håndhæve 18-års grænsen for salg af tobak  så bør politikerne være visionære nok til at diskutere ændrede rammebetingelser for salg af tobak, som for alvor kan gøre en forskel for folkesundheden på dette område.  I Irma  og i Coop vil vi gerne gå forrest og vise politikerne, hvordan et Dark Market kan være medvirkende til, at færre unge ryger frem mod 2030. Vi ved, at eksponering af tobak frister til salg. Vores opfordring til politikerne er derfor at ændre rammebetingelserne for salg af tobak, og vi håber at eksperimentet kan rejse debatten og på sigt få færre børn og unge til at begynde at ryge.

  Signe D. Frese, CSR-direktør i Coop
 • Børns Vilkår mener, at alle børn har ret til et godt og langt liv, og derfor vil vi gerne bakke op om Røgfri Fremtid.

  Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår
 • Alle børn og unge har ret til et røgfrit liv. Det gælder ikke mindst unge på uddannelser, der munder ud i jobs med et arbejdsmiljø med meget støv og røg. Kombinationen af rygning og et arbejdsmiljø med støv, røg og partikler er en medvirkende årsag til færre leveår, hvor flere også er belastet af alvorlig sygdom. Vi vil arbejde for, at børn og unge har let ved at undgå røgen og selv at blive rygere.

  Tina Christensen, Næstformand i 3F
 • Rygningens enorme menneskelige og økonomiske omkostninger kalder på politisk handling. Samfundet har en forpligtelse til at beskytte børn og unge mod tobakkens konsekvenser og fjerne den fra deres hverdag. Lægeforeningen mener, at Røgfri Fremtid som et bredt partnerskab kan være med til at sikre, at der igangsættes nye initiativer for at nedbringe antallet af rygere.

  Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
 • Som efterskole, der arbejder med unge mennesker, har vi en særligt opgave i at tage ansvaret om en røgfri fremtid på os. Forbud alene gør det ikke, nogle unge har brug for særlig støtte og initiativer til enten at blive eller holde sig røgfrie. Det er en utrolig meningsfuld opgave, som vi gerne tager på os, da netop dette arbejde virkelig gør en forskel i resten af vedkommendes liv.

  Thorsten Matthiesen, forstander Aabybro Efterskole
 • Mine kommende børnebørn skal ikke være rygere, og det skal deres klassekammerater forhåbentlig heller ikke. Målet om at ingen børn og unge skal ryge i 2030 er ambitiøst, men det er bestemt realistisk. Rygning er fortsat en markant trussel mod folkesundheden, men når jeg ser på, hvor meget vores holdning til rygning har ændret sig indenfor de seneste 10-20 år, så mener jeg, at der er grund til optimisme. Lad os tage det næste skridt og udfase tobakken.

  Anne Kahns, formand for Apotekerforeningen
 • Ærø Kommune deltager i Røgfri Fremtid da vi arbejder for, at flere borgere vælger et røgfrit liv henimod 2030. Og vi starter med skoleområdet, da børn har ret til at vokse op uden at være udsat for røg eller passiv rygning. 

 • Vi bakker op om Røgfri Fremtid, fordi fremtiden ikke skal gå op i røg.

  Tina Huge Larsen, SFO-leder på SUNDskolen
 • Nyborg gymnasium skal være en skole som danner og uddanner alle vore unge til et langt og godt uddannelses- og arbejdsliv. Vi vil være frontløbere for at vores unge bliver en del af en røgfri fremtid, med fællesskab og sundhed som nogle af vores fokusområder. Det bliver ikke let, men vi tror på det, og sammen er vi stærke. 

  Henrik Stokholm, rektor
 • ”Afhængighed af tobak er en tilstand, der kan sammenlignes med en kronisk sygdom. Dette understreger i al sin enkelthed vigtigheden af sammen, at nå målet om en røgfri fremtid. Derfor har Pfizer valgt at indgå i dette essentielle partnerskab.”

  Adm. Dir. Henriette Rosenquist, Pfizer DK
 • Dansk Selskab for Folkesundhed støtter Røgfri Fremtid, fordi vi skylder vores børn og unge at hjælpe dem til at blive en røgfri generation. Det er ét af de allervigtigste skridt, Danmark kan tage for at forbedre folkesundheden.

  Dansk Selskab for Folkesundhed
 • Der er intet godt at sige om rygning. Intet. Så hvorfor søren er der stadig nogen der ryger?

  Act-on-it fortæller - gennem en god historie - sandheden om rygning til vores unge mennesker med det mål at gøre dem til den første ikke-rygende generation.

  For det kan lade sig gøre.

  Hvis vi alle sammen vil….

  Thomas Milton, Skuespiller act-on-it
 • Guldborgsund Kommune er medlem af Røgfri Fremtid, fordi vi ønsker at styrke børn og unges ret til røgfrihed. Det kræver en fælles kombineret indsats, og vi tror på, at vi igennem samskabelse kan skabe røgfrie forandringer. Vi gør det, fordi det er vigtigt for os alle.

  Bo Abildgaard, formand for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune
 • Hjerteforeningen bakker op om Røgfri Fremtid, fordi tobaksforebyggelse ligger Hjerteforeningen meget på sinde. Rygning er den største enkeltstående sundhedsskadelige faktor, og et ud af fire hjerte-kar-tilfælde kan relateres til rygning. For Hjerteforeningen er det derfor vigtigt, at vi i fællesskab fastsætter rammer, som sikrer, at vi får en røgfri fremtid.

  Kim Høgh, adm. direktør i Hjerteforeningen
 • Som håndboldklub vil vi gerne inspirere unge til at leve sundt, dyrke motion og passe på kroppen. Vi ved, at rygning er sundhedsskadeligt, og derfor er det vigtigt for os at sætte fokus på unges rygevaner og dermed være et forbillede for bl.a. unge håndboldspillere. 

 • I Røgfri Fremtid står vi sammen om fx røgfri skoledag for alle elever, fordi vi ønsker, at skolerne bidrager til en synlig røgfri identitet, hvor det ikke er smart at ryge. For ansatte i kommunerne er røgfri arbejdstid fortsat vigtigt, så de fremstår som positive rollemodeller for vores børn og unge

  Susanne Palsig, formand for Sundheds- og Handicapudvalget i Gladsaxe Kommune
 • Region Nordjylland bakker op om Røgfri Fremtid – ikke mindst nu, hvor de nye sundhedsprofiler viser, at flere unge begynder at ryge. På hospitalerne i Region Nordjylland arbejder sundhedspersonalet med at rådgive patienterne om de sundhedsmæssige gevinster ved rygestop. Og så tilbyder vi patienter, der er motiverede for rygestop, at hjælpe dem med at kontakte et rygestop-tilbud i deres kommune. Regionen og de 11 nordjyske kommuner har siden 2016 haft en aftale om, at hospitalerne henviser til rygestop i kommunerne, og at alle kommuner i Nordjylland står klar med rygestop-tilbud til deres borgere.

  Ulla Astman, Regionrådsformand i Region Nordjylland
 • Hver dag begynder 40 børn og unge i Danmark at ryge. Samtidig ved vi, at tobaksrygning er noget af det, der har størst negativ indflydelse på vores sundhed. Derfor giver det god mening at gå med i partnerskabet.

  Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune
 • Vores spillere er rollemodeller for masser af børn og unge, som følger dem og bakker klubben op i tykt og tyndt.
  Derfor bakker vi op om, at de unge skal have en Røgfri Fremtid som en del af et godt liv med motion, sund kost - og naturligvis uden røg.

 • Sund By Netværket er WHO's danske Healthy Cities Network, og har med sine 53 medlemskommuner og en særdeles aktiv tobakstemagruppe godt fat i tobaksforebyggelsen. Røgfri Fremtid er et meget vigtigt pejlemærke – der peger frem mod en røgfri generation og meget få rygere i 2030. Bl.a. er medlemskommunerne klar til at gå ombord i at understøtte folkeskolernes ønske om røgfri skoletid og arbejdspladsernes ønske om røgfri arbejdstid – og hjælpe alle de mange voksne rygere der ønsker et røgfrit liv. Sund By Netværket vil arbejde aktivt for, at visionen om Røgfri Fremtid bliver til virkelighed.

  Sund By Netværket
 • Alt for mange grønlændere ryger og bliver syge som følge af tobakkens skadevirkninger og det er sygdom og i værste tilfælde dødsfald som kan forebygges. Som partnere i Røgfri Fremtid, støtter vi at børn og unge får mulighed for at skabe sig et langt, godt og sundt liv. Vi håber at alle gode indsatser for en røgfri fremtid vil sprede sig til Grønland.

  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik/Departement for Sundhed
 • Hver dag begynder 40 unge at ryge. Samtidig har vi også set en stigning i antallet af unge der ryger hver dag i alderen 16-25 år fra 13 % 2015 til 15 % i 2016. Dertil ønsker knap halvdelen af de unge at stoppe med at ryge indenfor det næste år. I Aalborg Kommune har vi stor fokus på forebyggelse af rygestart blandt børn og unge og tilbud om hjælp til rygestop til unge. Vi støtter derfor også op om et partnerskab, som netop arbejder for, at beskytte børn og unge mod rygestart samt støtte flere til at lykkes med et rygestop.

  Mads Duedahl, rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune
 • Blandt unge mennesker, som begynder at ryge og fortsætter med det, vil halvdelen dø af sygdomme, som er relateret til deres rygning. Og ikke nok med det. De får også 14 skranteår med langvarig sygdom, inden de dør. Vi skal hjælpe vores børn og unge. Derfor støtter Statens Institut for Folkesundhed Røgfri Fremtid.

  Morten Grønbæk, direktør, Statens Institut for Folkesundhed
 • En vigtig sundhedsindsats for fremtiden er at børn og unge vokser op uden røg og tobakkens skadelige virkninger. Vi indgår derfor i et partnerskab med Røgfri Fremtid.

  Britt Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rødovre Kommune
 • I Faaborg Midtfyns Kommune arbejder vi for at forebygge rygestart, samt hjælpe rygere til rygestop, -på tværs af køn, alder og sociale skel. Derfor bakker vi op om Røgfri Fremtid.

  Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Svendborg Kommune er partner i Røgfri Fremtid, fordi vi har et fælles ansvar for at sikre, at børn og unge vokser op med bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.

  Hanne Klit, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune
 • Syddjurs Kommune støtter op om Røgfri Fremtid. I Syddjurs er alle folkeskolens 7.-9. klasser derfor med i indsatsen X:IT, der forebygger rygning, og der er vedtaget røgfri skoletid på alle folkeskolerne.

  Marianne Ahrenkiel Søgaard, sundhedskonsulent i Syddjurs Kommune
 • Just Human & Chris MacDonald bakker op om Røgfri fremtid. Det er en ambitiøst men nødvendigt mål, hvis vi vil udnytte det store potentiale der er for at forebygge livsstilsygdomme i Danmark. Just Human er en non-profit organisation etableret af Chris MacDonald i april 2015. Just Humans formål er at arbejde på at forbedre danskernes trivsel i forhold til en holistisk indsats, der inddrager alle de områder, der påvirker det enkelte menneskes trivsel.

  Chris MacDonald og Just Human

Bliv partner i Røgfri Fremtid

Vil du være med til at gøre Danmark røgfrit? Så kontakt os på partner@roegfrifremtid.dk

Som partner er du en del af Røgfri Fremtids DNA. Du kan sætte de rammer, du mener, forebygger rygestart. Du kan fremme røgfrie miljøer, der kan få flere til at lykkes med at holde op med at ryge. Du kan inspirere til et liv uden tobak.

Partner i Røgfri Fremtid

Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. Derfor har Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden etableret partnerskabet Røgfri Fremtid, som arbejder for, at vi kan se de første røgfri generationer vokse op. Partnerskabet vokser, og flere partnere kommer løbende til.

Hvem kan blive partner?

Alle, der ønsker at arbejde for visionen om et røgfrit Danmark kan blive partnere. Eksempelvis virksomheder, skoler, kommuner, organisationer og foreninger. 

Hvad forpligter man sig til som partner?

Partnere skriver under på at ville støtte visionen om en røgfri fremtid og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber:

• Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
• Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv. 
• Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Der er ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen. Se partnerskabserklæringen her.

Hvad får man som partner?

Målet for partnerskabet Røgfri Fremtid er vidensopbygning, netværksdannelse og samskabelse om det fælles mål. 

Nyeste viden
Røgfri Fremtid ønsker at inspirere med nyeste viden, best practice, cases og resultater. Partnere bliver inviteret til workshops, seminarer og konferencer med førende kapaciteter på området. Envidere får partnere inspiration fra konkrete erfaringer. 

Netværk og nye relationer
Omdrejningspunktet for partnerskabet er et stort netværk med andre, der arbejder med tobak. Der er mulighed for at hente inspiration fra dem, der ligner en selv, og fra dem, der arbejder helt anderledes med tobaksforebyggelse. 

Branding
Partnere modtager både logo, infografikker og teksteksempler, der kan bruges på egne platforme. Røgfri Fremtid formidler gerne partnernes initiativer, events og tiltag, ligesom partnere har mulighed for at være medafsendere på analyser og initiativer. 

Hvem er allerede partner i Røgfri Fremtid?

Over 100 partnere har allerede valgt at tilslutte sig Røgfri Fremtid.

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden er ikke alene om Røgfri Fremtid.

Det er et fælles projekt, der involverer mange forskellige partnere med ét fælles kendetegn: Vi tror på den samme vision om en røgfri fremtid.

Forstør og download billedet med partnerlogoer her

55 kommuner i Røgfri Fremtid

Skal din kommune også være med?
Se på kortet, hvilke kommuner der allerede er en del af Røgfri Fremtid.

Forstør og download kortet over kommuner her