Tag ansvar for, at børn og unge, der er i kommunens varetægt, ikke udsættes for røg

Indfør røgfri dagpleje, dvs. at hjemmet er røgfrit alle døgnets 24 timer

Download vores pjece om Røgfri dagpleje her

Vis din opbakning på Facebook

Spred budskabet med #RøgfriFremtid

Tal med dit barn om tobak

Gør dit hjem røgfrit

Bak op om familie, venner eller kollegaer, der er stoppet med at ryge

Sørg for aldrig at ryge i nærheden af børn og unge – heller ikke udendørs

Engager skolebestyrelsen i at sætte rygning på dagsordenen på dit barns skole

Sæt rygning på dagsordenen ved forældremøder

Overvej rygestop

Efterspørg røgfri boliger

Reklamér for rygestophjælp i kommunen og hos Stopliniens gratis telefonrådgivning (80 31 31 31)

Reklamér for rygestop-appene  XHALE (unge) og e-kvit  (+25-årige)

Indfør røgfri arbejdstid

Tag ansvar for, at kommunens skoler bliver røgfri

Tag ansvar for, at børn, der er i kommunens varetægt, ikke udsættes for røg

Indfør røgfri dagpleje, dvs. at den er røgfri alle døgnets 24 timer

Gør kommunens legepladser røgfri

Markedsfør rygestoptilbud, fx e-kvit, XHALE eller stoplinien og ad flere kanaler

Markedsfør rygestoptilbud til særligt sårbare grupper, f.eks. kronisk syge eller gravide

Gå aktivt i dialog på tværs af forvaltninger

Tilbyd rygeafvænning i arbejdstiden

Uddan frontpersonale i at henvise kort til rygestop med VBA-metoden

Uddan frontpersonale i at henvise kort til rygestop med VBA (e-læringsprogram vba-hospital.dk)

Hold dialogmøder med klubber og foreninger

Overvej, om kommunen vil støtte festivaler, der modtager støtte fra tobaksindustrien

For yderligere vejledning: Se Forebyggelsespakke Tobak

Følg lovgivningen og håndhæv aldersgrænser

Tilbyd rådgivning til ansatte om rygestop

Indfør røgfri arbejdstid

Gør butik og udearealer røgfri

Undgå synlig tobak på salgsstedet

Indfør røgfri arbejdstid

Tilbyd rygestopkurser til ansatte

Skab røgfrit miljø: Ingen rygerum eller rygekabiner

Lad e-cigaretter være omfattet af virksomhedens rygepolitik

Download materiale om den gode proces, når virksomheden vil indføre røgfri arbejdstid.

Indfør røgfri skoletid for alle – både på og uden for skolens område

Gør alle arrangementer i skoleregi røgfri

Vær en god rollemodel over for børn og unge

Undervis de ældste elever på skolen i emnet rygning

Inddrag forældrene til de ældste elever

Sæt den rygeforebyggende indsats X:IT i gang på skolen

Indfør røgfri skoletid for alle – både på og uden for skolens område

Tilbyd gode røgfri pausemuligheder

Tænk på rollemodeleffekten i forhold til unge

Send et par lærere på uddannelse til rygestopvejledere, og tilbyd rygestophjælp til de elever, der ryger

Henvis elever til XHALE, hvor de kan få gratis rygestopvejledning

Der findes gratis plakater og postkort om XHALE i Kræftens Bekæmpelses webshop

Fortæl om jeres arbejde med rygning i jeres netværk med andre ungdomsuddannelser

Bak op om en Røgfri Fremtid

Efterlev WHO´s rammekonvention om tobakskontrol, som Danmark har tiltrådt

Vedtag en nationalt bindende handleplan

Forhøj afgifterne på tobak

Indfør tobak under disken på salgssteder

Håndhæv loven – intet tobakssalg til unge under 18

Indfør neutrale cigaretpakker

Indfør røgfri skoletid

Indfør røgfri arbejdstid

Gør flere miljøer røgfri – fjern undtagelserne i rygeloven

Arbejd for, at tobak ikke promoveres på festivaler

Arbejd for, at Danmark ikke tillader nye tobaksprodukter

Indfør røgfri miljøer inde og ude

Tænk på rollemodeleffekten i forhold til børn og unge

Gør foreningen helt røgfri, også ved møder osv.

Reklamér for XHALE og e-kvit på foreningens områder eller i foreningens medier

Gør koncertstedet røgfrit ude og inde

Udeluk tobakssalg og -promovering ved koncert- og spillesteder

Tænk på rollemodeleffekten i forhold til børn og unge

Bliv inspireret af Strøm-festivalens kodeks om børn, unge og tobak

Sørg for, at nybyggeri er helt røgfrit indendørs

Sørg for at nybyggeri er røgfrit udenfor på altaner og nær indgangspartier

Etabler røgfri boligafdelinger dvs. afdelinger, som også er røgfri indenfor i lejlighederne

Foreslå, at boligforeningen bliver helt røgfri indendørs – også i lejlighederne

Vedtag på en generalforsamling, at boligforeningen bliver røgfri indendørs