Danmark har verdens yngste rygestart med et gennemsnit på 16,4 år.
Derfor har vi rejst skamstøtten, som er vores fysiske manifestation af den uønskede verdensrekord, vi skal gøre en indsats for at komme af med.
Skylden kan ikke placeres ét sted, og det kan skamstøtten derfor heller ikke. Den skal rejse mellem Røgfri Fremtids partnere rundt om i landet, som kan sætte fokus på egne tiltag og inspirere andre.

Følg rejsen på #DetRygendeBarn og Røgfri Fremtids facebookside.

Nyborg Gymnasium

Nyborg Gymnasium var den første ungdomsuddannelse, som indførte røgfri skoletid i 2018.

”Vi har i flere år bekæmpet den livsfarlige vane på skolen. Så det var vigtigt for os at fortsætte kampen og bruge skamstøttens chokeffekt. Besøget og den flotte happening blev brugt som et wake-up-call og reminder om, at vi skal fortsætte kampen mod tobak og nikotin.”

 Udover klare sanktioner, sundhedsambassadører og kommunale rygestopkurser på skolen, har skolen indført gratis morgenmad, billig frugt og et område, hvor eleverne kan spille bordfodbold, bordtennis og skak - og det har virket!

Rødovre Centrum

Rødovre Centrum var det første storcenter med røgfri matrikel. Flere år før rygeloven blev vedtaget, forbød centeret rygning indenfor i 2003, og nu er hele området røgfrit.

”Vi vil gerne være med til at sætte fokus på den kedelige førsteplads i Danmark og med statuen forhåbentlig bidrage til, at vi forhindrer børn og unge i at begynde med at ryge.”

I 2019 godkendte kommunalbestyrelsen i Rødovre desuden en omfattende lokal handleplan, der skal gøre op med rygning i kommunen, og som bakker op om det nationale mål om, at ingen børn og unge ryger i 2030.

SOSU Esbjerg

SOSU Esbjerg blev en røg- og tobaksfri skole i 2020 for at sikre et sundt lærings- og arbejdsmiljø for elever og lærere. 

”Vi ville gerne have besøg af Det Rygende Barn som artefakt ind i dialogen med eleverne om, hvorfor vi har røgfri skoletid. En dialog, som, vi ønsker, bærer mere præg af, at det handler om det samfundsmæssige ansvar, vi i fællesskab har for, at de kommende generationer ikke starter med at ryge, frem for at røg-og tobaksfri skoletid handler om at frembringe følelser om skam og skyld hos rygerne og deraf yderligere stigmatisering.”

En gruppe medarbejdere vil hjælpe elever, der synes røgfri skoletid er svært, og hvis eleverne ønsker et rygestop, hjælper skolen også med det.

Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune har været partner i Røgfri Fremtid siden 2018 og har blandt andet røgfri arbejdstid for alle offentligt ansatte, røgfri udendørs miljøer på legepladser og idrætsanlæg samt en målrettet indsats til forældre, som skal minde dem om at tale med deres børn om rygning.

”Skamstøtten har fået meget opmærksom på byens torv, hvor mange har set skamstøtten og fået en snak om, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at komme af med førstepladsen.”

Men de vil stadig gøre endnu mere. Eksempelvis har en folkeskoleklasse og ungebyrådet været i dialog med lokalpolitikerne om, hvordan de får færre unge til at begynde på rygning i kommunen.

Holstebro Kommune

I Holstebro Kommune har der længe været stort fokus på at forebygge rygning i skolen, hvor alle elever bliver undervist om rygning fra 7. klasse.

”Rygning er et af de områder, hvor vi får allermest ved at sætte ind med tidlig forebyggelse, rygestop og løbende fokus på vanerne. Jeg håber, at vi med kampagne-statuen kan sende et signal, involvere og oplyse de unge på en anden måde”.

Der er i forvejen gjort meget i kommunen for at bekæmpe rygning. Der er blandt andet indført gratis kurser og individuel rådgivning, og så har man forbudt rygning i arbejdstiden på de kommunale arbejdspladser.

Ringkøbing Kommune

Ringkøbing Kommune har været partner i Røgfri Fremtid siden 2017, og Ringkøbing Skole har arbejdet aktivt med røgfri skoletid i flere år. Blandt andet gennem undervisningen, forældreinddragelse og røgfri skoletid lang tid før, at det blev et lovmæssigt krav.

”Hvis vi skal have ændret den kedelige rekord, må ”Det Rygende Barn” ud og gøre opmærksom på sig selv allerede i folkeskolen. Kampagnen handler om, at vi alle skal tage ansvar”.

I Ringkøbing Skole har de løbende fokus på rygning i undervisningen, og blandt andet SSP arbejder meget på skolen med emnet rygning. Eksempelvis har de foretaget en undersøgelse af de helt unges sundhedsvaner, der bl.a. vedrører rygning.

Odense Kommune

Odense Kommune blev partner i Røgfri Fremtid i 2017. Odense har været med til at sætte rygeområdet højt på deres fokusliste. Blandt andet blev Odense Banegård Center som den første banegård i Danmark helt røgfri i 2014.

"Det Rygende Barn er et af mange initiativer, som vi har iværksat for at sætte fokus på de alvorlige konsekvenser, der er ved at ryge. Både i Odense og på landsplan viser de seneste tal, at antallet af unge rygere falder, og det er rigtig godt. Men der er lang vej endnu, og vi skal gøre endnu mere, hvis vi vil rygning til livs blandt de unge.”

Odense Byråd har også en vision om, at Odense skal være røgfri i 2030. Det skal Røgfrit Odense være med til at realisere

Salling Group

Salling Group valgte at skjule al tobak i butikkerne allerede i 2018, selv om det først blev lovpligtigt to et halvt år senere.

”Vores formål er at gøre hverdagen bedre - for vores kunder og i det samfund, vi er en del af. Derfor deler vi ambitionen om en Røgfri Fremtid og er stolte over, at Salling Group har været med til at bidrage til et mindre salg af cigaretter siden 2018, hvor vi gemte dem væk som de første”

Tiltaget, Salling Group kom med i 2018, har indtil videre medhørt 116 millioner færre solgte cigaretter i Bilka, Føtex, Netto og Salling stormagasiner.

Assens Kommune

Assens Kommune blev partner i Røgfri Fremtid i 2018. I 2022 har de sat mere fokus på brugen af tyggetobak og nikotinposer blandt unge. Det har resulteret i et tværgående samarbejde med SSP, tandpleje og sundhedspleje, som har lavet forskellige forældreoplæg med temaet: ”Du er stadig vigtig for dit barn”.

”I vores skamstøtte-kampagne har vi ønsket at få folk til at reflektere over de forskellige synspunkter på rygning, så vi bedre kan tale om løsninger for fremtiden med forståelse for hinanden frem for at skulle forsvare standpunkter”

Ud over fokus på tyggetobak og nikotinposer har Assens Kommune kørt faste rygestopkurser, som turnerer rundt i kommunen for at sikre mulighed for deltagelse, uanset hvor i kommunen du er bosat

Horsens Kommune

Horsens Kommune blev partner i Røgfri Fremtid i 2019 og har siden forsøgt at skabe opmærksomhed omkring særligt unge og rygning.

”Vi har valgt at få besøg af Skamstøtten for at skabe opmærksomhed og dialog omkring tidlig rygestart, Horsens kommunes rusmiddelpolitik, vores forebyggende indsatser og tilbud til unge ift. tobaks- og nikotinprodukter.”

Udover besøg af Skamstøtten ønsker Horsens Kommune også dialogmøde med 85 unge, politikere, samarbejdspartnere og fagfolk vedrørende blandt andet tobak og nikotin for at optimere samarbejdet med uddannelsesstederne.

Dansk Selskab for Folkesundhed

Dansk Selskab for Folkesundhed har været partner i Røgfri Fremtid siden 2017. De har holdt Folkesundhedsdage på Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter siden 2006.

”Gennem alle årene har tobaksforebyggelsen på forskellig måde haft sin naturlige plads i programmet, hvor der har været workshops, indlæg på forskningssessioner og plenumforedrag, som har sat fokus på rygningens skadevirkninger.”

Både Nyborg Strand og Dansk Selskab for Folkesundhed er partnere i Røgfri Fremtid, hvorfor det gav mening for dem at have besøg af Skamstøtten ved Nyborg Strand under Folkesundhedsdage.

Sorø Kommune

Sorø Kommune har været partner i Røgfri Fremtid siden 2020. De har haft besøg af skamstøtten på en kommunal folkeskole og Sorø Akademi, hvor de har spredt skamstøttens budskab ud til de unge.

”Selvom Skamstøtten appellerer til skyld og skam har vi med statuens besøg gjort meget ud af at statuens burde hedde ”Det kan og det må vi gøre meget bedre” og vi har inddraget de unge i at komme med gode ideer.”

Under skamstøttens besøg i Sorø Kommune blev eleverne inddraget, idet de kunne komme med deres bud på og idéer til, hvordan man kan undgå den kedelige førsteplads som yngste rygestart.

Morsø Kommune

Morsø Kommune har været partner i Røgfri Fremtid siden 2020. Morsø Kommune har det seneste år haft et stort fokus på forebyggelse af rygning blandt børn og unge.

”Vi har fået Skamstøtten til Mors i forbindelse med en temadag om rygning og nikotinprodukter for 7. 8. og 9. klasser. Vi ønsker at forebygge, at børn og unge begynder at ryge eller bruge nikotinprodukter, og besøget af Skamstøtten er med til at sætte fokus på den uønskede verdensrekord i yngste rygestart – en verdensrekord, som vi i samarbejde skal gøre en indsats for at komme af med.”

Foruden temadagen for overbygningseleverne har vi lavet forebyggende oplæg om rygning og snus. Der har desuden været fokus på at ”reklamere” for ryge- og snusstoptilbud hos unge, forældre og lærere.

Varde Kommune

Varde Kommune belv partner i Røgfri Fremtid i 2018, hvor der siden er sket meget på det tobaks- og nikotinforebyggende område.

”Det rygende barn være med til at sætte fokus på, at vi alle hver især kan være med til at gøre en forskel og være med til at vende den uheldige og farlige udvikling af børn og unges forbrug af nikotinprodukter.”

I Varde Kommune er der indført røgfri arbejdstid for alle medarbejdere og alle kommunale legepladser er nikotinfrie. Derudover er der fokus på hjælp til ryge- og snusstop på ungdomsuddannelserne og almindelige rygestopforløb for alle borgere.

Hedensted Kommune

Hedensted Kommune har været partner i Røgfri Fremtid siden 2019 og der er stor politisk opbakning til Røgfri Fremtid. Det har medført, at kommunen blandt andet har indført røgfri arbejdstid for alle offentligt ansatte samt røgfrie legepladser og idrætsanlæg. Det er store skridt i den rigtige retning, når vi ved, at børn påvirkes af det, de ser og oplever. 

De seneste par år har Hedensted Kommune haft stort fokus på forebyggelse af rygning og brug af nikotin blandt børn og unge. I den forbindelse får udskolingselever hvert år undervisning om tobak, nikotin og dens skadelige virkninger.

Besøget af Skamstøtten ”Det Rygende Barn” skal være med til at minde os alle om det fælles ansvar, vi har, for at forbedre den kedelige førsteplads vi har i Danmark, som det land med den yngste rygestart.

Slagelse Kommune

I Slagelse Kommune har man i en længere årrække arbejdet fokuseret med tobaks- og nikotinområdet. De mange indsatser og tiltag går under fællesbetegnelsen ’Røgfrit Slagelse’, og omfatter blandt andet forskellige rygestoptilbud, røgfrie miljøer, herunder røgfrie legepladser, røgfri skoletid og røgfri arbejdstid, samt partnerskabsaftaler med lokale erhverv og organisationer.

Det rygende barn har været med til at sætte fokus på Røgfrit Slagelse og givet anledning til en god dialog med borgerne omkring tobaks- og nikotinbrug. Det rygende barn var både forbi SUK-festival (Slagelses Uddannelses og Karriere festival) Sundhedshuset og Vestsjællandscentret under sit besøg i kommunen.

Thisted Kommune

Thisted Kommune har været partner i Røgfri fremtid siden februar 2018. I Thisted kommune har en forebyggende indsats kaldet But Why?. Denne forebyggende indsats sætter fokus på, hvorfor man som ung begynder at ryge. Indsatsen sker i tæt dialog med de unge og foregår i alle kommunens 7. klasser.

Thisted Kommune ønskede at få besøg af skamstøtten, da denne også blev brugt som en del af den forebyggende indsats. Meget af den baggrundsviden fra skamstøtten omkring vores kedelig verdensrekord fra 2021, har også været en motivation, for at forsætte vores gode forebyggende indsats BUT WHY. Skamstøtten har tunéret rundt på vores 4 største ungdomsuddannelser (Thisted Gymnasium, EUC Nordvest, UCN Thisted og Social- og sundhedsskolen Thisted). Dette har været med til at sætte fokus på udfordringer og dannet grobund for nogle gode snakke med de unge, ude på uddannelserne.

Vil I have skamstøtten på besøg?

Som partner i Røgfri Fremtid kan I få skamstøtten Det rygende barn på besøg, hvis I ønsker at sætte fokus på rygning i jeres lokalområde. Det kan samtidig være en anledning til at fortælle, hvad I selv gør for at forebygge rygning blandt børn og unge.

Praktisk information
Skamstøtten er en produktion af et 3D scannet barn i målgruppen. Den kan stå på alle underlag og måler 85x85 cm i bredden og 180 cm i højden. Den vejer ca. 75 kg., men kan opdeles i to, hvoraf soklen vejer 55 kg.
Røgfri Fremtid betaler for transporten af skamstøtten.

Kontakt Jo Lea Egetoft på jole@cancer.dk, hvis I er interesserede.

Hvad kan vi gøre?

Danmark ligger nummer 1.
Vi har verdens yngste rygestart med et gennemsnit på kun 16,4 år. Faktisk er hver fjerde, der begynder at ryge fast, 14 år eller endnu yngre.
Sådan er det på trods af, at ni ud af ti danskere ønsker en røgfri fremtid for vores børn og børnebørn.

Men er det så de unges førsteplads? Eller er det deres forældres? Er det butikkernes, tobaksindustriens, reklamebureauernes, underholdningsindustriens eller politikernes førsteplads? Sandheden må være, at den her førsteplads tilfalder os alle sammen.

Skylden kan nemlig ikke placeres, men ansvaret kan løftes. Kun sammen kan vi undgå at give tobakken videre til den næste generation.

Vi vil ikke være verdensmestre i at få børn og unge til at ryge.

Som ung har du mulighed for at træffe et valg om at holde sig fra cigaretter. Også selvom det frister til fester, blandt venner eller på skolen.

Det kan du gøre som ung:

 • Sæt dig ind i, hvor let du bliver afhængig af nikotin
 • Brug dine venner og bak hinanden op i, at I ikke skal ryge
 • Kontakt Stoplinien eller brug appen Xhale, hvis du vil stoppe med at ryge

Læs om rygning på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

Som forælder har du stor indflydelse på dit barns holdning til rygning. Derfor er snakken med dit barn om tobak vigtig. Også hvis du selv ryger.

Det kan du gøre som forælder: 

 • Tal åbent om rygning
 • Tal om det jævnligt
 • Vær tydelig, så dit barn ikke er i tvivl om, at du tager afstand til tobak

Få inspiration og redskaber til at tage snakken her

Man må slet ikke sælge tobak til unge under 18 i Danmark. Butikkerne skal tage deres del af ansvaret og leve op til loven om aldersgrænser.

Det kan kiosker og butikker gøre:

 • Spørg alle om ID
 • Undgå alle former for samarbejde med tobaksindustrien
 • Overvej at udfase salget af cigaretter

Læs om Magasins beslutning om at stoppe salget af cigaretter

Nogle influencers viser ofte tobak på deres profiler, hvilket er med til at normalisere - og måske endda popularisere - rygning blandt unge.

Det kan du gøre som influencer:

 • Undgå tobaks- og nikotinprodukter på dine sociale medier
 • Undgå alle former for samarbejde med tobaksindustrien
 • Bak op om dine følgere, hvis de vil stoppe med at ryge

Find nogle råd og overvejelser, man kan gøre sig som influencer

Tobaksindustrien siger, at de ikke arbejder for at sælge tobak til unge. Er det troværdigt? Danmarks førsteplads viser, at den mission er mislykkes.

Det kan tobaksindustrien gøre:

 • Sæt en stopdato for salg af cigaretter
 • Stop den indirekte markedsføring på sociale medier
 • Stop samarbejdet med kunst- og kulturlivet

Læs om tobaksindustriens metoder

Rygning fylder meget i de film og serier, som børn og unge spejler sig i. Det gør rygning mere normalt og øger risikoen for, at børn og unge begynder at ryge.

Det kan underholdningsindustrien gøre:

 • Undgå cigaretter i film og serier
 • Sig nej til product placement
 • Undgå alle former for samarbejde med tobaksindustrien

Læs om rygning i film og serier

Det er forbudt at reklamere for tobak, men smuthullerne i lovgivningen bliver udnyttet. Alle har et ansvar for børn og unges rygning.

Det kan reklamebranchen gøre:

 • Undgå alle former for samarbejde med tobaksindustrien
 • Lav et branchekodeks om ikke at samarbejde med tobaksindustrien
 • Undgå at vise cigaretter i reklamer for andre produkter

Læs mere om hvad bureauer kan gøre

Mange lande er lykkedes med at vedtage lovgivning, der har skabt færre unge rygere. Så det kan vi selvfølgelig også i Danmark.

Det kan politikerne gøre:

 • Indfør markant højere priser på tobak
 • Sæt røgfri miljøer på den politiske dagsorden
 • Lad ikke tobaksindustrien påvirke sundhedspolitikken

Læs WHO's anbefalinger til dansk tobakspolitik

Vil I være partner i Røgfri Fremtid?

Som partner er I med til at bakke op om Røgfri Fremtids vision om, at børn og unge ikke skal begynde at ryge.
Lige nu står 279 virksomheder, organisationer og foreninger sammen om det mål. Alle kan være med!

Læs mere om partnerskabet her

Førstepladsen

Hvor kommer førstepladsen fra?

Førstepladsen har vi fået af The Lancet Public Health, som er en stor og internationalt anerkendt vidensbank på sundhedsområdet. D. 27. maj 2021 udgav de et studie, som placerer Danmark på førstepladsen med verdens yngste rygestart på gennemsnitligt 16,4 år.

Det globale gennemsnit er 19,2 år, og på en global top 3 finder vi østaten Nauru på andenpladsen med 16,5 og vores skandinaviske naboer Finland på tredjepladsen med 16,6. Nederst på listen ligger Togo med en gennemsnitsalder på 22,5 år.

Undersøgelsen er baseret på 3.625 nationalt repræsentative undersøgelser for rygere - både kvinder og mænd - fra 15 år og opefter i 204 lande.

Ud over The Lancet’s undersøgelse, har Statens Institut for Folkesundhed i undersøgelsen §RØG 2021 fundet ud af, at omkring hver fjerde (26,5%), der begynder at ryge i Danmark, allerede ryger fast i en alder af 14 år eller yngre.