Hvad kan jeg gøre som forælder?

Som forælder har du stor indflydelse på dit barns holdning til røg og nikotin. Ved at tage afstand til cigaretter, vapes, snus og andre nikotinprodukter, er der mindre risiko for, at dit barn begynder. Derfor er snakken om røg og nikotin vigtig. Få inspiration og redskaber til at tage snakken med dit barn her.

Fem gode råd til forældre

1. Vær tydelig - så dit barn ikke er i tvivl om, hvad du synes.

2. Tal jævnligt med dit barn om tobak og nikotin, uanset om du selv ryger eller ej - uden løftede pegefingre.

3. Lav en aftale med dit barn om ikke at begynde med at ryge, bruge snus eller andre tobaks- og nikotinprodukter.

4. Tal med de andre forældre og lav fælles aftaler i klassen.

5. Gør hjemmet røgfrit og lad ikke cigaretter være synlige.

Hvordan tager jeg snakken med mit barn?

HVIS MIT BARN IKKE RYGER

 • Snak gerne med dit barn i 7. klasse. På dette klassetrin kan rygning blive interessant. 
 • Vær nysgerrig og vis interesse for dit barns holdninger til og erfaringer med tobak og nikotin.
 • Fortæl, at du tydeligt tager afstand fra rygning, så dit barn ikke er i tvivl.
 • Tal med dit barn om gruppepressituationer, og hvad man kan gøre.  
 • Tag snakken på et uformelt tidspunkt, eksempelvis i bilen, og tal jævnligt om rygning de kommende år. 

HVIS MIT BARN RYGER

 • Støt dit barn i at blive røgfri og spørg ind til dit barns rygning eller snusforbrug, og hvordan du kan hjælpe.
 • Fortæl om alvoren ved at ryge og blive afhængig af nikotin - uden at være belærende.
 • Forvent ikke, at dit barn stopper med at ryge efter en snak, så følg jævnligt op.
 • Download appen XHALE, som kan være et redskab til at blive røg- eller snusfri til unge.
 • Ring til Stoplinien eller kommunen og hør, hvad de kan tilbyde.

HVIS JEG RYGER SELV

 • Du kan godt hjælpe dit barn med at holde sig røgfri, selv om du ryger.
 • Vær åben og ærlig og brug dig selv. Måske fortæl, at du ville ønske, at du ikke var startet. 
 • Du kan fortælle om afhængigheden eller de konsekvenser, det har haft for dig. 
 • Spørg stadig ind til dit barns tanker om tobak. 
 • Undgå at ryge foran dit barn og lad ikke cigaretter ligge fremme.

QUIZ OM TOBAK

Her kan du selv eller sammen med dit barn teste din viden om unge og tobak.

SÅDAN!

SÅDAN!

Skolen som røgfri ramme

RØG- OG NIKOTINFRI SKOLETID

Røg- og nikotinfri skoletid blev pr. 1. januar 2021 et lovkrav for elever på alle grundskoler, kostskoler og efterskoler. Skolens røg- og nikotinfri miljø kan være med til at understøtte, at dit barn forbliver røg- og nikotinfri. 

Foruden røg- og nikotinfri skoletid kan forældreinddragelse, røg- og nikotinfri aftaler mellem dit barn og dig, som forælder, og kompetencegivende undervisning om tobak understøtte, at dit barn ikke begynder at ryge, vape eller tage snus.

Her kan du læse mere om røgfri- og nikotinfri skoletid.

RØG OG NIKOTIN PÅ FORÆLDREMØDET

For at understøtte skolens indsats mod røg og nikotintobak, er det en god idé at tale med de andre forældre i klassen. Samarbejd om en fælles indsats og bliv enige om fælles aftaler i klassen.

Du kan evt. foreslå klasselæreren at tage røg og nikotinrygning op på et forældremøde, hvor I sammen kan lave en fælles røg- og nikotinfri politik for klassens elever, til fester og andre arrangementer uden for skolen.

Du finder et eksempel på klasseaftaler, dialogkort og PowerPoint, som du kan bruge til forældremøder her.