Understøt røgfri skoletid 

Ingen elever må ryge eller bruge andre tobaksrelaterede produkter i skoletiden på landets grundskoler. Det siger loven. Det er med til at skabe en kultur og norm i skolen, hvor tobak ikke er omdrejningspunktet. 

Vi ved, at endnu flere unge holder sig røgfri, hvis man arbejder med tobak fra flere vinkler. For at understøtte røgfri skoletid, kan skolen også arbejde med forældreinddragelse og undervisning om tobak, der til sammen giver et solidt afsæt til et liv uden røg og nikotin. Det har vi en konkret indsats til udskolingsklasserne, der hedder X:IT og består af tre elementer.

Redskaber til grundskolen 

På denne side finder I redskaber til at arbejde med X:IT og de tre elementer: 

1. Røgfri skoletid 
2. Forældreinddragelse
3. Undervisning

De tre elementer kombineret virker! 50 % færre elever ryger på de skoler, der arbejder med alle elementerne. Læs mere om. hvordan skoler konkret kan arbejde med det nedenfor. 

Sådan kommer I i gang

Når I skal i gang med at arbejde med indsatsen i skolen, er der nedenfor tre gode råd til at komme godt i gang. Husk at fordele rollerne mellem ledelse og undervisere. I kan også læse mere grundigt om, hvordan I starter op i denne vejledning.

Gør endnu engang elever, forældre og ansatte opmærksomme på, at der er røgfri skoletid og hvad konsekvenserne er, når det ikke overholdes. Hvis I i samme omgang også indfører røgfri arbejdstid, skal dette også meldes ud i god tid.

Planlæg, hvordan forældrene skal informeres om indsatsen og introduceres til de røgfri aftaler. Det er en god idé at tage det op på et forældremøde, enten som et emne på et allerede planlagt et eller som et særskilt forældremøde om tobak.

Planlæg i jeres lærerteams, hvordan I vil undervise om tobak i løbet af året. Det kan være i temauger, men også i de almindelige fagtimer. Se en oversigt over, hvilke fag, det gratis undervisningsmateriale, kan bruges i her.

Typiske spørgsmål og svar

Hvor finder jeg materialerne? 
Vi har samlet alle informationer i en konkret vejledning, som du kan downloade her. Derudover finder du her links til materialer: røgfri skoletid, forældremateriale samt vores undervisningsmateriale Gå op i Røg.

Hvad koster det?
Materialer og røgfri aftaler er gratis. Der skal finansieres en årlig præmie til vinderen af lodtrækningen blandt eleverne med en røgfri aftale. Den vil typisk ligge mellem 500 og 2.000 kr. Præmien kan evt. sponsoreres af lokale butikker eller aftales med kommune. Derudover anbefaler vi, at der sættes tid af til en tovholder, der løbende følger op og sikrer sig, at indsatsen kører.

Hvordan kan Kræftens Bekæmpelse hjælpe?
Kræftens Bekæmpelse tilbyder i april-juni en to timers workshop gratis, hvis I er flere skoler i kommunen eller nabokommunen, der ønsker at deltage. Derudover står vi altid klar til sparring om, hvordan I bedst kan komme i gang med at arbejde med X:IT. Kontakt os på roegfriskoletid@cancer.dk, hvis I vil høre mere om workshoppen eller har behov for sparring. 

Hvordan kan kommunen involveres?
Kommunen kan være en god samarbejdspartner, der blandt andet kan hjælpe med sundhedsfaglig sparring, lodtrækningen, oplæg på et forældremøde, stå for ovennævnte workshop og evt. varetage en enkelt undervisning.

Se erfaringer med arbejdet hos Rolf Krake skolen

Teoretisk og videnskabelig baggrund

Det virker!

Ovenstående anbefalinger og materialer bygger på evalueringer af indsatsen X:IT. XI:T er er redskab, der virker! 50 % færre elever ryger på de skoler, hvor X:IT er implementeret. Læs mere om teorien og evalueringerne bag indsatsen nedenfor.

Evaluering af X:IT

X:IT-indsatsen er blevet evalueret af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet ad to omgange.

Første evaluering fra 2010-2013 viste, at de skoler, der bruger alle tre dele af X:IT, har halvt så mange elever, der ryger, som skoler, der slet ikke arbejdede med X:IT.

Anden evaluering fra 2017-2020 viste, at X:IT påvirker elevernes rygevaner uanset socioøkonomisk baggrund. 

Læs de to minirapporter om X:IT og resultater fra første evaluering og anden evaluering og har du lyst til at dykke mere ned i det videnskabelige grundlag for X:IT finder du her en oversigt over de videnskabelige artikler om X:IT.

Teoretisk baggrund

X:IT er er udviklet på baggrund af international forskning i, hvordan vi får unge til at holde sig fra tobak og sammensat af elementer, der tager udgangspunkt i socialpsykologien, herunder psykologen Albert Banduras teorier om social indflydelse. Teorien peger på, at adfærd både handler om personlige og sociale forhold.

En effektiv indsats retter sig mod den unges egne evner til at takle situationer med rygning, men involverer i lige så høj grad omgivelserne, fordi sociale faktorer som påvirkning fra medier, kammerater og forældre spiller en stor rolle for unges rygevaner.I X:IT arbejder der med individet samtidig med, at omgivelserne involveres.
 
X:IT har hentet inspiration fra en norsk indsats kaldet FRI, der startede i midten af 90’erne. FRI er baseret på teorien om social indflydelse og indeholder undervisning, røgfri kontrakter, lodtrækningskonkurrence og information til forældre. Erfaringerne herfra viser bl.a., at det er det samlede program, der virker. Tager man elementer ud mindskes eller forsvinder effekten.