Det er ikke så tit, nogen siger tak til dem, der ryger. Men måske en tak er på sin plads? 
De ved om nogen, at det kan være svært at stoppe, så de er enige i, at vi skal gøre det sværere at begynde.

Kun sammen kan vi undgå at give tobakken videre til den næste generation.

Røgfri Fremtid er et partnerskab, etableret af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse. 
Vores mål er at få den første røgfrie generation i 2030.

Læs mere om Røgfri Fremtid her.

Vi er mange, der vil det samme

 • Hver dag begynder 40 unge at ryge. Samtidig har vi også set en stigning i antallet af unge der ryger hver dag i alderen 16-25 år fra 13 % 2015 til 15 % i 2016. Dertil ønsker knap halvdelen af de unge at stoppe med at ryge indenfor det næste år. I Aalborg Kommune har vi stor fokus på forebyggelse af rygestart blandt børn og unge og tilbud om hjælp til rygestop til unge. Vi støtter derfor også op om et partnerskab, som netop arbejder for, at beskytte børn og unge mod rygestart samt støtte flere til at lykkes med et rygestop.

  Mads Duedahl, rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune
 • Hver dag begynder 40 børn og unge i Danmark at ryge. Samtidig ved vi, at tobaksrygning er noget af det, der har størst negativ indflydelse på vores sundhed. Derfor giver det god mening at gå med i partnerskabet.

  Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune
 • En røgfri fremtid vil spare tusinder af fremtidens danskere for sygdom og lidelse, og være den mest effektive måde at udligne social ulighed i sundhed på. Politikerne må finde modet til at handle

  Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
 • Sundhed og Omsorg i Norddjurs Kommune bakker op om Røgfri Fremtid, fordi vi har en vision om at blive en røgfri kommune. Vi tror på, at børn og unge er en vigtig målgruppe at påvirke – og én af brikkerne i det store puslespil – for at nå visionen. Vi vil derfor med glæde indgå i et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse med en fælles ambition om at nedbringe rygning.

  Søs Fuglsang, Sundhed- og Omsorgschef, Norddjurs Kommune
 • ”Min bemærkning til alle elever med en røgfri aftale er, at ’I har givet jer selv den bedste præmie – nemlig at I ikke er begyndt at ryge’ ”

  Kristian Pedersen, Skoleleder på Mølholm Skole
 • Hvert år dør 13.600 danskere  af rygning. Vi kan ikke være bekendt, at børn og unge begynder at ryge, når vi kan gøre noget. Det kræver en fælles indsats. Derfor bakker Sundhedsstyrelsen op om Røgfri Fremtid.

  Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen
 • Rygning og astma er en farlig cocktail – ikke mindst for vores børn og unge. Derfor bakker Astma-Allergi Danmark selvfølgelig op om Røgfri Fremtid.

  Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark
 • Mine kommende børnebørn skal ikke være rygere, og det skal deres klassekammerater forhåbentlig heller ikke. Målet om at ingen børn og unge skal ryge i 2030 er ambitiøst, men det er bestemt realistisk. Rygning er fortsat en markant trussel mod folkesundheden, men når jeg ser på, hvor meget vores holdning til rygning har ændret sig indenfor de seneste 10-20 år, så mener jeg, at der er grund til optimisme. Lad os tage det næste skridt og udfase tobakken.

  Anne Kahns, formand for Apotekerforeningen
 • I Bones vil vi gerne være med til at etablere sunde vaner og rutiner for unge mennesker, som har Bones som deres første arbejdsplads, der ikke indeholder rygepauser som socialt samlingspunkt.

  Bone's
 • Rygningens enorme menneskelige og økonomiske omkostninger kalder på politisk handling. Samfundet har en forpligtelse til at beskytte børn og unge mod tobakkens konsekvenser og fjerne den fra deres hverdag. Lægeforeningen mener, at Røgfri Fremtid som et bredt partnerskab kan være med til at sikre, at der igangsættes nye initiativer for at nedbringe antallet af rygere.

  Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
 • Røgfri Fremtid er et visionært partnerskab, som samler organisationer, der vil kæmpe for røgfrihed hos børn og unge. Lungerne er først fuldt udviklede i 25-årsalderen, og rygning kan give permanente skader på lungerne. Derfor er det Lungeforeningens store håb, at vi nu sammen med andre i partnerskabet kan trække udviklingen i den rigtige retning.

  Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen
 • Når vi ved, at rygning er den risikofaktor, som koster flest liv, er vi forpligtede til at tage ansvar. Lyngby-Taarbæk Kommune støtter Røgfri Fremtid, og vi har en politisk vedtaget sundhedsstrategi, som skal sikre, at børn og unge kan færdes i et røgfrit miljø, mens de er i kommunens varetægt. Det gør vi blandt andet ved at overholde den nationale lovgivning om rygeforbud både indenfor og udenfor offentlige bygninger, hvor børn og unge færdes samt ved at indføre røgfri skoletid for alle inden udgangen af 2019

  Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Frederiksværk Gymnasium og HF vil med partnerskabsaftalen være med til at sikre vores elever den bedst mulige fremtid. Den er naturligvis røgfri. 

  Frederiksværk Gymnasium og HF
 • Quantic har i slutningen af 2017 stået bag en samlet rygestopkampagne for 3 kommuner, og i den forbindelse stiftet dybdegående kendskab til hvad rygning gør ved kroppen. 

  Derfor støtter vi op om Røgfri Fremtid med et ønske om at den kommende generation bliver røgfri. Børn og unge skal fastholdes i, at der absolut intet positivt er forbundet med at ryge, og at rygning giver et dårligere liv.

  Vi støtter op om et godt og røgfrit liv for hele danmarks befolkning.

  Quantic
 • På Social- og Sundhedsskolen SOSU C er elevernes sundhed i fokus. Vi arbejder på at sikre, at alle vores unge går en røgfri fremtid i møde - blandt andet ved at fjerne rygning helt fra skolens område. Rygning og skolegang skal ikke længere være synonyme med hinanden.

  Gitte Brodersen, uddannelseschef på SOSU C i Brøndby
 • Det er vigtigt for Strøm som musikorganisation at tage stilling til, hvor sponsoraterne kommer fra og ikke med lukkede øjne tage blindt imod alle økonomiske bidrag. Strøm er en non-profit forening, der blandt andet underviser børn og unge, og det arbejde er for os svært at forene med en samarbejdsaftale med tobaksindustrien.

  Frederik Birket-Smith, direktør i Strøm
 • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg. Det handler om både om, at de voksne omkring børnene ikke ryger i deres nærhed, og at de unge ikke i deres dagligdag har mulighed for at ryge. Med partnerskabsaftalen siger vi ja til at påtage os et ansvar for, at børn og unge ikke begynder at ryge.

  Borgmester Dorte Meldgaard
 • At alle unge ikke får starte med at ryge, og alle skoler i kommunen er røgfri.

  Vesthimmerland Kommune
 • Knap 80 pct. af danskerne mener, at børn og unge ikke skal begynde at ryge. Det bakker vi I Coop også op om. Derfor har vi i forbindelse med vores sundhedsstrategi ”pas dig selv”, som blev lanceret i januar 2017, bl.a. lovet at gøre en indsats  på dette område. Mens en samlet detailhandel skal blive meget bedre til at overholde aldersgrænserne for salg af tobak, og konsekvent håndhæve 18-års grænsen for salg af tobak  så bør politikerne være visionære nok til at diskutere ændrede rammebetingelser for salg af tobak, som for alvor kan gøre en forskel for folkesundheden på dette område.  I Irma  og i Coop vil vi gerne gå forrest og vise politikerne, hvordan et Dark Market kan være medvirkende til, at færre unge ryger frem mod 2030. Vi ved, at eksponering af tobak frister til salg. Vores opfordring til politikerne er derfor at ændre rammebetingelserne for salg af tobak, og vi håber at eksperimentet kan rejse debatten og på sigt få færre børn og unge til at begynde at ryge.

  Signe D. Frese, CSR-direktør i Coop
 • Vi bakker op om Røgfri Fremtid, fordi fremtiden ikke skal gå op i røg.

  Tina Huge Larsen, SFO-leder på SUNDskolen
 • Struer Kommune er partner i Røgfri Fremtid og støtter visionen om de første røgfri generationer i 2030. Vi ønsker, at vores børn og unge går en røgfri fremtid i møde og arbejder for at give dem rammer i hverdagen, hvor det er nemmere som barn og ung at sige nej til tobak

  Centerchef for Sundhed og Omsorg, Lars Olesen
 • I København har vi gennem flere år arbejdet målrettet for at fremme røgfrihed. Vi har en vision om et Røgfrit København 2025 med en klar målsætning om, at vores hovedstad skal være en sund og grøn metropol, hvor børn og voksne kan færdes uden at blive generet af tobaksrøg, hvor nye generationer ikke begynder at ryge, og hvor rygere kan få hjælp og støtte til at blive røgfrie. Vi har erfaringer og viden i forhold til at arbejde med at forebygge og mindske rygning på bl.a. skoler, ungdomsuddannelser, fritidsarenaer, arbejdspladser og i byrummet. Dem vil vi gerne byde ind med og dele med andre i partnerskabet for en Røgfri Fremtid.

  Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune
 • I regionerne støtter vi op om en røgfri fremtid i 2030, fordi vi ser med alvor på, at rygning er dræber nummer et i Danmark. Effektiv forebyggelse kræver fælles mål. Vi er derfor glade for, at flere vigtige parter vil støtte op om,  at flere kan leve et liv uden sygdom og begrænsninger i hverdagen. Regionerne er klar til at bidrage til at indfri det fælles mål.

  Bent Hansen, formand for Danske Regioner
 • Forestil dig en verden uden røg. Det ville betyde, at ingen danskere skulle risikere dødsfald og sygelighed på grund af tobak. Derfor sætter Vidensråd for Forebyggelse fokus på tobakkens skadelige effekter og på rygeforebyggende indsatser. Og derfor bakker vi op om Røgfri Fremtid og en fælles indsats for at slukke røgen.

  Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse
 • Børns Vilkår mener, at alle børn har ret til et godt og langt liv, og derfor vil vi gerne bakke op om Røgfri Fremtid.

  Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår
 • Hjerteforeningen bakker op om Røgfri Fremtid, fordi tobaksforebyggelse ligger Hjerteforeningen meget på sinde. Rygning er den største enkeltstående sundhedsskadelige faktor, og et ud af fire hjerte-kar-tilfælde kan relateres til rygning. For Hjerteforeningen er det derfor vigtigt, at vi i fællesskab fastsætter rammer, som sikrer, at vi får en røgfri fremtid.

  Kim Høgh, adm. direktør i Hjerteforeningen
 • Rygning er skyld i mange sygdomme og dødsfald hvert eneste år og er medvirkende til social ulighed i sundhed. Også tænder og mund påvirkes af rygning - man har fx større risiko for at få mundhulecancer og parodontitis, hvis man ryger. Det kræver en fælles indsats, hvis vi skal opnå et røgfrit Danmark. Derfor bakker Tandlægeforeningen op om Røgfri Fremtid.

  Freddie Sloth-Lisbjerg, formand i Tandlægeforeningen
 • VL Staal a/s tror på det enkelte menneskes ret til at vælge en røgfri fremtid. Som virksomhed, påtager vi os ansvaret for at stille et fysisk og psykisk arbejdsmiljø til rådighed, som gør det lettere for vore medarbejdere at træffe røgfrie valg.

  VL Staal a/s
 • KL bakker op om Røgfri Fremtid, fordi alle, der ønsker at blive røgfri, skal opleve, at omgivelserne støtter op om den beslutning. Det gælder især de unge, hvor vi helt skal undgå, at den unge festryger bliver dagligryger senere i livet. Som kommuner er vi i kontakt med borgerne gennem hele livet og især i ungdomsårene, og vi spiller derfor en væsentlig rolle i at forebygge lysten til at begynde at ryge. Det er afgørende, at vi støtter de mennesker, der ønsker at holde op med at ryge, og øger muligheden for flere gode leveår for dem.

  Thomas Adelskov, formand for KL's social- og sundhedsudvalg
 • Diabetes og rygning er en farlig kombination, fordi diabetes – uanset type – i sig selv øger risikoen for blodpropper og åreforkalknings-sygdomme. Ryger man samtidig med, at man har diabetes, stiger risikoen for blodpropper i hjerte og hjerne yderligere. Derfor giver det mere end god menig for Diabetesforeningen at være med til at forebygge, at børn og unge begynder at ryge.

  Henrik Nedergaard, administrerende direktør i Diabetesforeningen
 • Rygning er en af de største sundhedsmæssige udfordringer vi har. Derfor er det utroligt vigtigt at arbejde med at forebygge, at børn og unge begynder at ryge, og det er naturligt for os at støtte Kræftens Bekæmpelses kampagne om Røgfri Fremtid. Vi har i 2016 indført røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser, og kan dermed også medvirke som rollemodeller for vores børn og unge i Odder Kommune.

  Henning Haahr, kommunaldirektør i Odder Kommune
 • Dansk Sygeplejeråd bakker op om Røgfri Fremtid, fordi tobaksrygning er skadeligt, det ikke blot øger risikoen for udvikling af en lang række sygdomme, det er også medvirkende til en dårligere heling efter behandlinger. Derfor er det vigtigt at forebygge, at især unge påbegynder rygning.

  Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd
 • Halsnæs Idrætsråd er gået med på holdet ifm. Røgfri Fremtid. Primært da vi ser rygning og idræt ikke skal være på samme hold…

  Vi håber børns rollemodeller ude i foreningerne viser vejen, så børn kan vokse op med holdningen, om rygning og idræt altid er et

  dårligt match.

  Halsnæs Idrætsråd
 • Esbjerg Kommune er partner i Røgfri Fremtid, fordi vi deler visionen om en røgfri fremtid. Vi tror på, at børn og unge er en af de vigtigste målgrupper for at nå i mål, og vi håber derfor, at partnerskabet kan være med til, at færre børn og unge begynder at ryge også i Esbjerg Kommune.

  Esbjerg Kommune
 • Syddjurs Kommune støtter op om Røgfri Fremtid. I Syddjurs er alle folkeskolens 7.-9. klasser derfor med i indsatsen X:IT, der forebygger rygning, og der er vedtaget røgfri skoletid på alle folkeskolerne.

  Marianne Ahrenkiel Søgaard, sundhedskonsulent i Syddjurs Kommune
 • Just Human & Chris MacDonald bakker op om Røgfri fremtid. Det er en ambitiøst men nødvendigt mål, hvis vi vil udnytte det store potentiale der er for at forebygge livsstilsygdomme i Danmark. Just Human er en non-profit organisation etableret af Chris MacDonald i april 2015. Just Humans formål er at arbejde på at forbedre danskernes trivsel i forhold til en holistisk indsats, der inddrager alle de områder, der påvirker det enkelte menneskes trivsel.

  Chris MacDonald og Just Human
 • Frivilligcenteret har forfattet et citat, som ønsket, om vores motivation for at være en del af Røgfri Fremtid: En for høj andel af de unge i Halsnæs ryger med katastrofale følger for familier og den generelle folkesundhed.

  Vi vil i Halsnæs Frivilligcenter gerne hjælpe med at nedbringe antal af nye rygere. 

  Frivilligcenter Halsnæs
 • På NNY - Danmarks første efterskole for iværksætteri - introduceres de unge til fremtidens kompetencer Mediedesign, Business og Tech. En fremtid, hvor kompetencerne i samspil med mental og fysisk sundhed skal opleves som et positivt tilvalg i ønsket om at skabe værdi for sig selv, andre og samfundet. På NNY arbejder vi med fremtiden og udvikling. Rygning tilhører fortiden og afvikling. Vi bakker naturligvis fuldt op omkring en røgfri ungdom.

  Jane Holstein, skoleleder
 • I Røgfri Fremtid står vi sammen om fx røgfri skoledag for alle elever, fordi vi ønsker, at skolerne bidrager til en synlig røgfri identitet, hvor det ikke er smart at ryge. For ansatte i kommunerne er røgfri arbejdstid fortsat vigtigt, så de fremstår som positive rollemodeller for vores børn og unge

  Susanne Palsig, formand for Sundheds- og Handicapudvalget i Gladsaxe Kommune
 • Børnerådet er en del af Røgfri Fremtid, fordi vi ønsker den bedst mulige sundhed, trivsel og fremtid for alle børn og unge i Danmark. Og det får de ikke med rygning som følgesvend. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at forebygge, at børn og unge begynder at ryge, og for at hjælpe dem, der allerede ryger.

  Per Larsen, formand for Børnerådet
 • Dansk Selskab for Folkesundhed støtter Røgfri Fremtid, fordi vi skylder vores børn og unge at hjælpe dem til at blive en røgfri generation. Det er ét af de allervigtigste skridt, Danmark kan tage for at forbedre folkesundheden.

  Dansk Selskab for Folkesundhed
 • Odense Kommunes byråd har besluttet, at Odense skal være røgfri i 2030 med en røgfri generation i 2025. Dette flugter med visionen i Røgfri Fremtid, og det er derfor helt naturligt for os, at indgå et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse, fordi vi herigennem kan nå vores fælles ambition om at nedbringe rygning både i Danmark og i Odense.

  Gitte Østergaard, adm. Direktør, Odense Kommune
 • Tobak er den vigtigste forebyggelige årsag til sygdom og tabte leveår. Og evidensen viser, at forebyggelse virker. Derfor har vi en etisk forpligtelse over for kommende generationer.

  Lægevidenskabelige selskaber
 • Jeg er virkelig glad for, at vi nu får sat fokus på det her område. Rygning har store helbredsmæssige konsekvenser – især i forhold til forekomsten af kræft. Derfor er det særligt vigtigt at undgå, at unge begynder at ryge.

  Vi har et fælles ansvar for at skabe en røgfri fremtid for vores børn og unge. For at nå i mål er det afgørende, at vi samarbejder, og at målgrupperne selv er med til at finde løsningerne. Derfor skal vi i dialog med de unge, deres forældre og skolerne om, hvor vi skal sætte ind.

  Formand for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, Mai-Britt Beith
 • Gigtforeningen bakker op om Røgfri Fremtid. Rygning har betydning for en række gigtsygdomme ved bl.a. at øge risikoen for at udvikle leddegigt. Dertil kommer, at flere gigtsygdomme øger risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, hvilket rygning i sig selv er en velkendt risikofaktor for. Gigtforeningen vil derfor gerne bidrage til at sikre en røgfri fremtid.

  Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen
 • Vi ryger ikke - vi ’røger’...

  Polar Salmon Hjerting Laks
 • På Halsnæs Lilleskole vi ønsker ikke at vores elever skal begynde at ryge, vi arbejder ud fra at eleverne skal blive bevidste om hvad det gør ved deres krop.

  Halsnæs Lilleskole
 • Der er intet godt at sige om rygning. Intet. Så hvorfor søren er der stadig nogen der ryger?

  Act-on-it fortæller - gennem en god historie - sandheden om rygning til vores unge mennesker med det mål at gøre dem til den første ikke-rygende generation.

  For det kan lade sig gøre.

  Hvis vi alle sammen vil….

  Thomas Milton, Skuespiller act-on-it
 • Blandt unge mennesker, som begynder at ryge og fortsætter med det, vil halvdelen dø af sygdomme, som er relateret til deres rygning. Og ikke nok med det. De får også 14 skranteår med langvarig sygdom, inden de dør. Vi skal hjælpe vores børn og unge. Derfor støtter Statens Institut for Folkesundhed Røgfri Fremtid.

  Morten Grønbæk, direktør, Statens Institut for Folkesundhed
 • Afhængighed af tobak er en tilstand, der kan sammenlignes med en kronisk sygdom. Dette understreger i al sin enkelthed vigtigheden af sammen, at nå målet om en røgfri fremtid. Derfor har Pfizer valgt at indgå i dette essentielle partnerskab.

  Adm. Dir. Henriette Rosenquist, Pfizer DK
 • Vi ønsker en røgfri fremtid. Røgfrihed bør omfatte alle typer røg og tobak, herunder også snus, og der bør være fokus på, at rolle modeller ikke benytter tobaksprodukter. Her tænkes særligt på børneinstitutioner , skoler og instruktører i fritidslivet

  Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Vi er partnere i Røgfri Fremtid, fordi vi har et mål om at blive en røgfri kommune. Det kræver et stort engagement – ikke bare fra Randers Kommune, men også fra foreninger, organisationer og borgere. Samarbejdet med Røgfri Fremtid kan være med til at gøre visionen til virkelighed.

  Lene Jensen, sundhedschef i Randers Kommune

De fire vigtigste indsatser i en plan mod tobak

Højere pris på tobak

Dyrere cigaretter betyder, at færre børn og unge begynder at ryge. Derfor skal prisen op med mindst 50 pct. Prisen på cigaretter skal ikke være børnevenlig.

Tobak under disken

Et produkt, der dræber hver anden bruger, skal ikke stå fremme i butikken. Tobakken skal væk fra hylderne og ned under disken – i alle butikker.

Røgfri skoletid

Børn og unge skal ikke lære at ryge i skolen. Derfor skal skoletiden være røgfri på alle grundskoler og ungdomsuddannelser – både på skolens område og uden for.

Neutrale cigaretpakker

Alle tobakspakker skal have samme farve og grafik. De skal signalere, hvad de indeholder - et produkt, der gør dets forbrugerne afhængige og syge.