Vi kan ændre fremtiden sammen

Tiden flyver. Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. Og halvdelen af dem, der bliver ved, ender med at dø af det.

Sådan har det været i mange år, så der er ingen grund til at tro, at det ændrer sig. Medmindre vi selv ændrer noget.

Alle ved, hvor farligt det er at ryge. Så det er ikke oplysning, der kan få færre børn og unge til at tænde den første cigaret.

Det er vores fælles ansvar at sætte handling bag ønsket om en røgfri fremtid. Hvis vi ikke vil give tobakken videre til den næste generation, må vi vise, at vi er mange, der vil det samme.

Vis din støtte til Røgfri Fremtid, og lad os ændre fremtiden sammen. Der er brug for handling nu!  

Vi skal gøre mere

For at nå visionen om et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, er vi i Danmark nødt til at gøre langt mere, end vi gør i dag.

Og det er nødvendigt med en flerstrenget indsats. I februar 2018 lancerede Røgfri Fremtid i samarbejde med WHO Europe en analyse af dansk tobaksforebyggelse og fem centrale anbefalinger til, hvordan Danmark kan komme nærmere målet om en Røgfri Fremtid.

Rapporten anbefaler:
1. En national politisk handlingsplan for tobakskontrol
2. Højere priser på tobak
3. Neutrale tobakspakker og tobak under disken
4. Tilstrækkelig beskyttelse mod tobaksrøg
5. Tobaksindustrien skal ikke have mulighed for at påvirke sundhedspolitik

Læs om anbefalingerne i rapporten "Capacity Assessment on the implementation of effective tobacco control policies in Denmark"