Visionen

Børn og unge skal ikke begynde at ryge. Det er vi mange, der er enige om. Alligevel begynder alt for mange unge at ryge hver dag - og det skal der laves om på.

Derfor blev Røgfri Fremtid lanceret i 2017 af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

Vi arbejder for, at ingen børn og unge ryger i 2030, og at kun 5 pct. af de voksne gør det.

Partnerskabet

Røgfri Fremtid er et partnerskab med mere end 300 virksomheder og organisationer, der bakker op om vores fælles mål og vision. 

På hver deres måde bidrager de til, at tobak ikke skal være en del af unges hverdag. Hverken i skolen, på arbejdet eller til fodbold.

Sådan arbejder vi

I Røgfri Fremtid arbejder vi for at sætte forebyggelse af rygning på dagsordenen. Gennem lokale initiativer og politiske indsatser kan vi ændre rammerne, så færre børn og unge begynder at ryge, eller bliver afhængige af andre nikotinprodukter og hjælpe flere gennem deres rygestop.

Der er mange grunde til, at børn og unge begynder at ryge og bliver afhængige af nikotin, og derfor er der også mange måder at forebygge det på. Her er nogle af de måder, vi arbejder på:

Lovgivning

Røgfri Fremtid arbejder for at påvirke lovgivningen, så det bliver sværere for børn og unge at begynde at ryge eller bliver afhængig af nikotin og det bliver nemmere at holde op med at ryge. Fx med markant højere priser, mindre markedsføring, flere røgfri miljøer og bedre hjælp til rygestop.

Partnerskaber og lokale indsatser

Gennem partnerskabet har vi fokus på at igangsætte samarbejder og projekter, der styrker tobaksforebyggelsen. På hver sin måde bakker partnerne op og bidrager til, at tobak og nikotin ikke skal være en del af unges hverdag. Både nationalt og gennem mange forskellige lokale indsatser.

Undersøgelser og viden

Alle anbefalinger og initiativer er baseret på et solidt, fagligt vidensgrundlag og tager også udgangspunkt i WHO’s anbefalinger. Vi følger udviklingen tæt i andre lande, søsætter projekter, laver egne undersøgelser og udveksler erfaringer med andre, som arbejder for samme sag.

Oplysning

Gennem kampagner og kommunikation oplyser vi om den nyeste viden, lokale indsatser og Røgfri Fremtids arbejde, så tobak på dagsordenen blandt politikere, i medierne og den almindelige befolkning. Derigennem kan vi sammen skabe engagement for sagen.

Vores fokusområder

Røgfri Fremtid arbejder for at påvirke lovgivningen, så det bliver sværere at begynde at ryge og lettere at holde op. 

I december 2020 vedtog et flertal af partierne i Folketinget en række tiltag, som blandt andet indeholder disse fire hovedområder: Højere priser på tobak, neutrale tobakspakker, tobak under disken og røgfri skoletid. Det var et vigtigt skridt i den rigtige retning, og det er alle effektive måder at forebygge børn og unges rygning. 

Men vi er langt fra i mål. Der er stadig alt for mange unge, der begynder at ryge, og både tobak og nikotin fylder for meget i unges hverdag. Derfor har vi brug for mere ambitiøs lovgivning og lokale indsatser på en række områder. Det gælder fx røgfri miljøer både ude og inde, endnu højere priser på tobak, bedre hjælp til rygestop og mindre synlig rygning og markedsføring af tobak.

Markant højere pris på tobaks- og nikotinprodukter

Højere priser på cigaretter er isoleret set den mest effektive måde at undgå, at børn og unge begynder at ryge. Derfor arbejder Røgfri Fremtid for markant højere priser på alle tobaks- og nikotinprodukter. Prisen skal på en pakke cigaretter skal være over 100 kr.

Bedre hjælp, så flere bliver røgfri

Mange unge og voksne, der ryger, har et ønske om at stoppe. Derfor skal der være endnu bedre hjælp til dem, der gerne vil nå i mål med sit rygestop. Derudover skal der være gode tilbud for hjælp til rygestop, uanset hvilken kommune man bor i, og hvor gammel, man er.

Flere røgfri miljøer ude og inde

Rygning skal ikke være omdrejningspunkt for fællesskabet – ­­­særligt ikke for unge. Derfor understøtter vi røgfri skoletid og bakker op om lokale initiativer, der skaber flere røgfri udearealer, fx på legepladser, i gågader og busstoppesteder. Alle små værtshuse bør også gøres røgfri.

Tobak og nikotin skal være mindre tilgængeligt

Cigaretter og nikotinprodukter skal ikke være lettere at få fat i end mælk og brød. Røgfri Fremtid vil arbejde for, at tobaks- og nikotinprodukter fremover ikke sælges overalt i supermarkeder, kiosker og tankstationer, men på sigt kun sælges i et stærkt begrænset antal specialbutikker, der ikke sælger andre varer.

Begræns tobaksindustriens markedsføring og indflydelse

Tobaksindustrien finder hele tiden på nye kreative løsninger, for at gøre deres produkter attraktive og skaffe nye kunder. Fx med smage og lækre filtre. Der findes ikke længere tobaksreklamer i biografer eller på tv, men rygning er stadig synligt i serier, film og på sociale medier. Røgfri Fremtid arbejder derfor for at skabe mindre synlig rygning og markedsføring af alle nikotinprodukter.

Find mere viden og fakta om tobak og lovgivning her

Kampagner

I vores mediekampagner og indsatser på sociale medier sætter vi ord og billeder på Røgfri Fremtids mål og mission:

Hver dag begynder alt for mange børn og unge at ryge, og det vil ikke ændre sig - med mindre vi ændrer noget. Lad os påvirke fremtiden og sætte handling bag vores ønske om en røgfri fremtid.

Se alle vores kampagner