Fakta om rygning

Tobak er årsag til lungekræft og mindst 15 andre kræftformer. Rygning øger også risikoen for en række andre sygdomme f.eks. blodpropper, hjerneblødning, type 2-diabetes, KOL, lungebetændelse og astma. Hvert år mister ca. 16.000 danskere livet pga. tobak, og der er fortsat mange børn og unge, som ryger.

Unge og rygning

 • 13 pct. af de 15-17 årige ryger (3 pct. dagligt, 10 pct. lejlighedsvist)
 • 20 pct. af de 18-24-årige ryger (8 pct. dagligt, 12 pct. lejlighedsvist)

Voksne og rygning

 • 19 pct. af danskerne ryger (13 pct. dagligt, 6 pct. lejlighedsvis)
 • 70 pct. begyndte at ryge regelmæssigt inden de fyldte 18 år.
 • 75 pct. af dem, der ryger, vil gerne stoppe

Rygning og helbred

 • Hvert år dør omkring 16.000 danskere på grund af tobak
 • Rygning er skyld i ca. 20 pct. af alle kræfttilfælde

Få mere viden om rygning på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Hvorfor ryger unge?

Børn og unge spejler sig i de mennesker, den kultur og de normer, de møder i deres hverdag - det gælder også rygning. Når børn ser voksne ryge, får de et indtryk af, at det er en normal del af voksenlivet.

Rygning blandt familiemedlemmer og venner kan være afgørende for, om børn og unge selv begynder.

Men påvirkningen kan også komme fra influencere, musikere, skuespillere eller fra voksne rollemodeller, som de unge møder i deres hverdag ‒ fx lærere, pædagoger eller trænere, der ryger.

Regler og rammer har også stor betydning for, om unge begynder at ryge. Pris, markedsføring, tilgængelighed og røgfri miljøer spiller derfor også en rolle.

Figuren til højre viser faktorer, der har indflydelse på, om børn og unge begynder at ryge.

Andre produkter med nikotin

Mange unge eksperimenterer med snus, puff bars og andre nikotinprodukter. Begge dele indholder sundhedsskadelige stoffer, og derfor er det et problem, der skal gøres noget ved. Alle produkter med nikotin kan føre til stærk afhængighed, som kan være svært ved at slippe af med igen.

Snus
Snus, tyggetobak og nikotinposer minder meget om hinanden. I daglig tale går de under den fælles betegnelse 'snus', selvom der er forskel på produkterne. De indeholder alle nikotin, som kan gøre brugeren stærkt afhængig.

Hjernen er først færdigudviklet i midten af 20’erne, og der er mistanke om, at hvis hjernen bliver udsat for nikotin i teenageårene kan det forstyrre hjernens udvikling og svække hukommelse, indlærings- og koncentrationsevne. Undersøgelser tyder desuden på, at unge nemmere bliver afhængige af nikotin end voksne. Der er mistanke om, at brug af nikotinholdige produkter i en ung alder kan fremkalde eller forværre psykiske sygdomme såsom angst og depression.

Puff bars
Puff bars er ulovlige i Danmark, men er blevet populært blandt unge. Det er en engangs e-cigaret, som oftest smager sødt af slik eller frugt, men fås med mange forskellige smage. Der findes mange forskellige typer, og det også forskelligt, hvor høje koncentrationer af nikotin, der er i.

Der findes ikke nok viden til, at man kan sige noget præcist om, hvor skadeligt det er at ryge e-cigaretter. Der er fundet  flere sundhedsskadelige stoffer, samt partikler og tungmetaller i e-røg. Så selvom man ikke kan sige noget præcist endnu, er der ikke tvivl om, at e-cigaretter er meget skadelige for kroppen.

Rapporter

Minianalyse: Danskernes holdning til røgfri miljøer

I denne minianalyse præsenteres tal for danskernes holdning til røgfri miljøer. Resultaterne stammer fra undersøgelsen ’Danskernes holdning til tobak 2020’.

Minianalyse: Danskernes holdning til ’tobak under disken’ og neutrale tobakspakker

I denne minianalyse præsenteres tal for danskernes holdning til at gemme tobakken væk i butikkerne og til at indføre standardiserede/neutrale tobakspakker. Resultaterne stammer fra undersøgelsen ’Danskernes holdning til tobak 2020’.

Rapport: Unges opfattelse af markedsføringen på tobaksprodukter

For at få indblik i unges opfattelse af den nuværende markedsføring på cigaret- og cigarillospakker, har Røgfri Fremtid gennemført en række fokusgruppeinterviews med unge i alderen 16-24 år.

Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017-2020

Røgfri Fremtid har siden 2017 hvert år gennemført en undersøgelse, hvor 14-19 årige er blevet spurgt om deres rygevaner og holdning til tiltag, der skal forebygge rygning. Rapporten indeholder også en analyse af udviklingen i de unges svar, der er sket fra 2017 til 2020.

Forebyggelse af rygning blandt børn og unge

Vidensråd for Forebyggelse har indsamlet, sammenfattet og vurderet den nyeste videnskabelige forskning om, hvad der virker bedst til at forebygge, at børn og unge starter på cigaretterne.

Fem centrale anbefalinger til en røgfri fremtid

Røgfri Fremtid har i samarbejde med WHO Europe lanceret en analyse af dansk tobaksforebyggelse og fem centrale anbefalinger til, hvordan Danmark kan komme nærmere målet om en røgfri fremtid.

'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'

Unge i starten af 20’erne bruger cigaretter til at skabe identitet, finde fællesskab og håndtere en livsperiode med mange valg og usikkerhed. Det viser rapport om unges rygevaner fra Kræftens Bekæmpelse.

Vil du stoppe med at ryge?

Du kan komme gennem dit rygestop på mange måder, men chancen for at nå i mål er størst, hvis du får støtte og vejledning. Du kan få gratis støtte gennem:

 • Stoplinien - ring på 80 31 31 31 og få gratis rådgivning
 • E-kvit - en app, hvor du kan følge dit rygestop, og hvor mange penge du sparer. Du bliver en del af et forum med andre, der også er gennem et rygestop og får daglige videoer med rådgivning.
 • Xhale - app særligt målrettet unge, der kan få støtte til at kvitte cigaretter eller snus.
 • Kommunen - mange kommuner tilbyder gratis rygestopforløb. Kontakt din kommune for at finde ud af, hvilke tilbud de har.