Rygning i Danmark - tal og fakta

Unge & Rygning

  • Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge
  • Hvert 36. minut tænder et barn eller ungt menneske den første cigaret
  • 24 pct. af de 16-19-årige ryger hver dag eller lejlighedsvist
  • I 2013 røg kun 22 pct. i samme aldersklasse
  • 8 ud af 10 rygere begyndte, inden de fyldte 18 år

Voksne & Rygning

  • 17 pct. af danskerne ryger hver dag, 6 pct. ryger lejlighedsvist
  • 23 pct. ryger dagligt eller lejlighedsvist 
  • 7 ud af 10 rygere ville ikke ryge, hvis de kunne leve deres liv om
  • Hvert år dør 12.000 danskere på grund af tobak
  • Rygning er den enkeltfaktor, der er skyld i flest tilfælde af for tidlig død

Faktaark

Røgfri miljøer

Rygeloven beskytter ikke tilstrækkeligt mod tobaksrøg. Det er bl.a. tilladt at ryge i dagplejehjem, og på små værtshuse, og der er ikke forbud mod rygning i skoletiden. Ved at fjerne undtagelserne i rygeloven og indføre røgfri skole- og pasningstid sikrer man børn og unge beskyttelse mod tobaksrøg og mindsker risikoen for, at de begynder at ryge.

Læs mere om røgfrie miljøer

Tobaksafgifter

Højere priser på cigaretter er isoleret set det mest effektive virkemiddel til at undgå, at børn og unge begynder at ryge. Desuden er højere priser på tobak en motivationsfaktor for det flertal af rygere, der ønsker at blive røgfri. Hvis færre børn og unge skal ryge, er det nødvendigt at indføre markante prisstigninger på tobak.

Læs mere om tobaksafgifter

Neutrale cigaretpakker

Cigaretpakker er ved hjælp af farve, skrift og design udviklet til at tiltrække bestemte målgrupper, bl.a. børn og unge. Den form for markedsføring kan fjernes ved at indføre standardiseret, neutral indpakning af alle tobaksprodukter. Neutrale pakker gør cigaretter og andre tobaksprodukter mindre attraktive, især for børn og unge.

Læs faktaark om neutrale cigaretpakker

Tobak under disken

Børn og unge er let påvirkelige af markedsføring af cigaretter i butikker. Tobak underdisken er et forbud mod al markedsføring af tobak på salgssteder. Når tobakken er skjult, er cigaretter mindre tilgængelige, mindre synlige og mindre attraktive. Det kan mindske risikoen for, at børn og unge prøver at ryge, støtte op om rygestop og begrænse impulskøb af cigaretter.

Læs faktaark om tobak under disken

 

Undersøgelser

Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017

Røgfri Fremtid har spurgt 3.610 unge mellem 14 og 19 år om, hvad der påvirker deres rygevaner. Undersøgelsen giver nye indsigter i unges tanker om rygning og er relevant for alle, der arbejder med forebyggelse af rygning.

Forebyggelse af rygning blandt børn og unge

Vidensråd for Forebyggelse har indsamlet, sammenfattet og vurderet den nyeste videnskabelige forskning om, hvad der virker bedst til at forebygge, at børn og unge starter på cigaretterne.

Fem centrale anbefalinger til en røgfri fremtid

Røgfri Fremtid har i samarbejde med WHO Europe lanceret en analyse af dansk tobaksforebyggelse og fem centrale anbefalinger til, hvordan Danmark kan komme nærmere målet om en røgfri fremtid.

Anbefalinger fra internationale eksperter

Danmark kan lære af erfaringer og succeshistorier fra andre lande, der har taget vigtige skridt for at opnå et mere røgfrit samfund.

Røgfri Fremtid har spurgt tre eksperter i tobaksforebyggelse fra Irland, Norge og USA, hvad de mener, der skal til for at opnå en røgfri fremtid i 2030. Hør deres anbefalinger i videoerne herunder.