MATERIALER TIL FORÆLDREMØDE

Her finder du en række materialer, som du kan bruge til at tage dialogen om rygning og nikotin på et forældremøde.

KLASSENS RØGFRI AFTALER

Klassens røgfri aftaler er en aftale mellem forældre om, hvad der skal gælde i forhold til tobak i deres barns klasse. Tag en snak med de andre forældre i klassen om aftalen. Må der ryges til privatfester? Skal man informere forældrene, hvis man ser et barn ryge? Sæt kryds i de aftaler, der skal gælde i klassen. 

Her downloader du klassens røgfri aftaler.

RØG- OG NIKOTINFRI AFTALER MELLEM BARN OG FORÆLDRE

En røg- og nikotinfri aftale er en skriftlig aftale mellem dig og dit barn. Dit barn skriver under på ikke at ville ryge eller bruge andre nikotinprodukter, og du lover at støtte op om beslutningen. Røg- og nikotinfri aftaler kan bruges af hele klassen, hvor alle elever er med. De kan både deles ud på forældremøder eller til elever af en lærer. Den aftalen kan være et godt redskab til at holde eleverne samlet væk fra nikotinen. 

Download den røg- og nikotinfri aftale. Aftalerne har fået nyt design, men vi vil gerne bruge de gamle op. Derfor kan tilsendte aftaler have et andet design, men indholdet er helt det samme.

DIALOGKORT

Dialogkort til forældremøder beskriver otte forskellige situationer, hvor tobak opstår, og kan bruges til at få en diskussion i gang om de dilemmaer, der kan være om unge og tobak. Forældrene kan forholde sig til, hvordan de vil tackle de forskellige situationer og diskutere deres overvejelser med andre forældre. 

Downloade et ark med dialogkort.

POWERPOINT OPLÆG

Hvis der er behov for at holde et oplæg på forældremøderne, hvor tobak er et emne, kan man bruge dette PowerPoint-oplæg. Der er både information om unge og rygning samt gode råd til, hvordan forældre kan tage snakken om tobak.

Download et PowerPoint oplæg.